Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy: Marec 2014

Strana: [1]  [2] 

V najväčšej liptovskej obci sa začala výstavba kanalizácie

07.03.2014
V najväčšej obci celého liptovského regiónu sa dnes oficiálne začalo dlho očakávané budovanie citeľne chýbajúcej kanalizácie. Za takmer 12 miliónov eur pribudne v Liptovských Sliačoch a blízkom okolí v priebehu dvoch rokov viac ako 40 km stokovej kanalizácie a 1689 prípojok. Výrazne sa zväčší kapacita existujúcej čistiarne odpadových vôd. Projekt znamená odkanalizovanie časti Ružomberka, Bieleho Potoka a Hrboltovej. Viac

 

Geológovia opísali možnosti ukladania oxidu uhličitého do podzemia v našich podmienkach

07.03.2014
Jedným zo spôsobov, ako znižovať emisie skleníkových plynov a predchádzať globálnemu otepľovaniu je aj ukladanie oxidu uhličitého do podzemia. Teoretické poznatky a konkrétne možnosti pre ukladanie tohto skleníkového plynu v podmienkach SR opísali slovenskí geológovia vo vedeckej práci vydanej v anglickom jazyku pod názvom Potential, Capacities Estimations and Legislation For CO2 Storage In The Geological Formations of The Slovak Republic. Viac

 

Vodohospodári znížia odtok vody z Domaše

06.03.2014
Od soboty 8. marca začne platiť nový režim vypúšťania vody z VD Domaša do Ondavy, ktorý by mal obmedziť ďalšie znižovanie hladiny nádrže. Tá nateraz dosahuje úroveň 155,85 metra nad morom. Na nevyhnutných opatreniach sa dohodli vodohospodári po stretnutí so štátnym tajomníkom envirorezortu Vojtechom Ferenczom a po rokovaniach s vedúcim odboru starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v Prešove Miroslavom Benkom. Odtok znížia zo súčasných 4,25 na 2,5 kubického metra za sekundu. Minister životného prostredia Peter Žiga sa už v minulosti viackrát osobne zasadil za udržanie hladiny Domaše tak, aby v rámci možností bola nádrž využiteľná aj pre rekreáciu. Viac

 

V rámci školského programu Enviróza sa začala súťaž o najlepšiu fotografiu

06.03.2014
Zvýšiť informovanosť detí a mladých ľudí o problematike environmentálnych záťaží prostredníctvom fotografií je cieľom školského programu Enviróza. Súťaž organizuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia. Žiaci a študenti môžu svoje fotografie prihlásiť do 31. mája 2014. Viac

 

Ochranári spod Tatier čakajú na prílet orla Arnolda

05.03.2014
Tohtoročná teplá zima pod Tatrami spôsobila predčasné ukončenie projektu živej kamery Dravce na Liptove. Ochranári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy TANAPu však budú s podobnými prenosmi aj naďalej pokračovať. V súčasnosti pokračujú prípravy živého prenosu orla krikľavého, ktorý na jeseň opustil hniezdo v podhorí Západných Tatier a do zimoviska v africkej Botswane preletel vyše 7 tisíc kilometrov. Orol Arnold by sa mal v týchto dňoch vydať na svoju spiatočnú púť z Afriky do hniezdiska na Liptove. Viac

 

Inšpektori ochrany ovzdušia uložili najvyššiu pokutu 20 000 eur

04.03.2014
Inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili vlani 545 kontrol. Porušenie predpisov zistili pri 84 z nich. Kontrolovali najmä dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch. Vykonávali inšpekčné kontroly i kontrolné merania emisií znečisťujúcich látok. Uložili 82 pokút v celkovej výške 95 270 eur a 48 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Viac

 

Minister Peter Žiga na rokovaní Rady ministrov pre ŽP vzniesol výhrady proti návrhom EÚ znižovať uhlíkové emisie

04.03.2014
Rada ministrov EÚ pre životné prostredie rokovala v Bruseli o balíku návrhov Európskej komisie týkajúcich sa politiky na znižovanie emisií skleníkových plynov a energetického sektora do roku 2030. Slovenskú republiku na rokovaní zastupoval minister životného prostredia Peter Žiga. Osobitnú pozornosť ministri venovali cieľu znižovania emisií na úrovni -40 percent oproti roku 1990 a záväznom cieli pre obnoviteľné zdroje energie na EÚ úrovni vo výške aspoň 27 percent na celkovej konečnej spotrebe. Viac

 

Oddnes možno posielať návrhy na Cenu ministra životného prostredia

03.03.2014
Poznáte niekoho, kto sa mimoriadne angažuje v ochrane životného prostredia, významne prispieva k šíreniu osvety či k popularizácii environmentálnej výchovy? Máte možnosť nominovať ho na Cenu ministra životného prostredia. Tí, ktorí sa najviac pričinili o zlepšenie životného prostredia, si z rúk ministra životného prostredia Petra Žigu prevezmú ocenenia počas 15. výročia slávnostného udeľovania Ceny ministra. Stane sa tak pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2014. Viac

 
Strana: [1]  [2]