Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodohospodári sú na dažde pripravení, nádrže majú rezervy

14.05.2014

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. promptne reaguje na vývoj hydrometeorologickej situácie v oblasti juhovýchodnej Európy, ktorá by v najbližších dvoch dňoch mala podľa predpovedí hydrometeorológov vyvolať aj zvýšenú zrážkovú činnosť, najmä na území severného a východného Slovenska. Všetky správy povodí, najmä tie, kde je predpoklad intenzívnejších dažďov, sú v mimoriadnej pohotovosti, aby v prípade hroziacej povodňovej situácie ihneď vykonávali potrebné zabezpečovacie práce na odvrátenie povodňových následkov. O aktuálnej situácii na povodiach je priebežne informované aj vedenie Ministerstva životného prostredia SR, ktoré je v prípade potreby pripravené konať.

Momentálne sa na všetkých vodných tokoch po dažďoch z uplynulých dní vodné stavy ustálili, hladiny dokonca mierne klesli. Vodohospodári, po minimálnych tohtoročných snehových zásobách, majú vytvorený aj dostatočný retenčný priestor vo vodných nádržiach na zachytenie väčšieho množstva zrážok. Napríklad Liptovská Mara je naplnená stále len na 85%, pričom je schopná zachytiť ešte 65 miliónov m3 vody. Z hľadiska zachytenia povodňovej vlny je na tom veľmi dobre aj Oravská priehrada, ktorá je naplnená len na 67 %, pričom sa do nej zmestí ešte viac ako 117 miliónov m3 vody. Vodohospodári okamžite reagujú aj na zvýšené prítoky do vodných nádrží primeranou a vhodnou manipuláciou na výpustných zariadeniach. Napríklad vodná nádrž Ružín na vodnom toku Hornád bola ešte v pondelok naplnená na 96%, no dnes už len na 91%. Tamojší vodohospodári zvýšili odtok z nádrže na 60 m3/sek., aby si vytvorili dostatočný retenčný priestor na zachytenie väčšieho množstva zrážok. Naopak, súčasná situácia zlepšuje vodné zásoby na Domaši. Za dva dni tam stúpla hladina o 83 centimetrov a dnes už dosahuje kótu 158,72 m.n.m, čo je už prakticky úplne vyhovujúci vodný stav aj pre rekreačné účely. Vodohospodári však z Domaše aj napriek tomu vypúšťajú len 3,5 m3 vody za sekundu, pretože maximálna prevádzková hladina je až 162 m.n.m, pričom sa až po dosiahnutí nadmorskej výšky 160 m prejde na pôvodný manipulačný poriadok, ktorý stanovuje pre Domašu vypúšťanie vody v hodnote 4,9m3. Momentálne je Domaša naplnená na 71 % zásobného objemu a Zemplínska Šírava na 87%. Podľa vodohospodárov je pripravenosť vodných nádrží na optimálnu manipuláciu a reagovanie na zvýšené zrážky veľmi dobrá. Nevylučujú však, že následkom prietrže mračien môže na niektorých vodných tokoch dôjsť k lokálnemu vybreženiu či vyliatiu potokov, no pracovníci jednotlivých správ povodí sú pripravení okamžite zasiahnuť a urobiť potrebné zabezpečovacie práce.

Zdroj: TASR, Odbor komunikácie MŽP SR