Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štátny tajomník MŽP V. Ferencz na stretnutí ministrov v Aténach

16.05.2014

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz sa 14. mája zúčastnil na neformálnom zasadnutí ministrov životného prostredia členských štátov EÚ v gréckych Aténach. Predmetom rokovaní vedúcich predstaviteľov envirorezortov bola implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (Rámcová smernica o morskej stratégii).

Účelom smernice je chrániť a zachovávať morské prostredie ako dedičstvo a ak je to možné, obnovovať ho s konečným cieľom zachovať biodiverzitu a zabezpečiť existenciu zdravého stavu morí a oceánov. Počas pracovného obeda bola prezentácia výkonného riaditeľa Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) k príprave nadchádzajúceho Environmentálneho zhromaždenia OSN, tzv. UNEA, ktoré bude 23.-27.6.2014 v Nairobi. Súčasťou programu bola aj prezentácia vedúceho projektu Program Stredozemné more k riadeniu odpadu v moriach, v rámci programu pre výskum a inovácie Horizon 2020.
Vedúci predstavitelia environmentálnych rezortov EÚ diskutovali aj o stratégii EÚ na ministerské rokovania na najvyššej úrovni počas Klimatickej konferencii v Bonne (5. - 6. jún 2014). Už niekoľko rokov zmluvné strany Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy rokujú o podobe nového právneho nástroja na globálne riešenie zmeny klímy. Termín na schválenie novej dohody je rok 2015 na konferencii strán Dohovoru a strán Kjótskeho protokolu v Paríži. Okrem pravidelného každoročného stretnutia ministrov počas zasadania Konferencie zmluvných strán Dohovoru a Kjótskeho protokolu, ktoré bude v decembri v juhoamerickej Lime, sa plánujú ešte dve oficiálne rokovania na najvyššej úrovni v New Yorku a v Bonne. Významný priestor neformálnej Rady EÚ bol venovaný Rámcu klimatickej a energetickej politiky EÚ v období 2020 – 2030 (KEB 2030). Diskusia ku KEB 2030 bola aj témou predchádzajúceho 20.stretnutia ministrov V4+3 v dňoch 7.-8.máj 2014 vo Višegráde, ako aj predmetom politickej diskusie na Environmentálnej rade (3.marec 2014), Energetickej rade (4.marec 2014) a na rokovaní Európskej rady v dňoch 20. - 21.marec 2014.
Z hľadiska MŽP SR boli najdôležitejšie závery Európskej rady ku KEB:
• ucelená klimatická a energetická politika EÚ musí zabezpečiť dostupné ceny energie, konkurencieschopnosť, bezpečnosť dodávok a splnenie klimatických a environmentálnych cieľov;
• EÚ predloží svoj záväzok k budúcej klimatickej dohode v 1. štvrťroku 2015;
• ciele do roku 2030 by sa mali plniť nákladovo efektívnym spôsobom, pričom ústrednú úlohu bude zohrávať zreformovaná ETS, vytvorí sa EÚ rámec pre obnoviteľné zdroje, štátom sa ponechá flexibilita na plnenie záväzkov a sloboda rozhodnúť o vlastnom energetickom mixe. ER vyzvala Komisiu, aby bolo konečné politické rozhodnutie k Rámcu 2030 prijaté do októbra 2014;
• ER vyzvala Komisiu, aby analyzovala dôsledky Rámca na jednotlivé členské štáty, vypracovala mechanizmy na spravodlivé rozdelenie úsilia, zabránila rizikám úniku uhlíka a zabezpečila dlhodobo stabilné podnikateľské prostredie;
• ER vyzvala členské štáty, aby preskúmali svoje vnútorné postupy pri odvodoch, daniach a sieťových nákladoch súvisiacich s energetickou politikou.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR


FOTO: Štátneho tajomníka MŽP SR Vojtech Ferencza privítal grécky minister pre životné prostredie, energetiku a klimatické zmeny Yannis Maniatis.