Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Envirorezort si pripomína Medzinárodný deň biodiverzity

22.05.2014

Rôznorodosť a pestrosť všetkých žijúcich organizmov si dnes pripomína Ministerstvo životného prostredia SR a jeho podriadené organizácie – Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR. Pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej rozmanitosti – 22. mája pripravili výchovno-vzdelávacie podujatia pre žiakov základných a stredných škôl. Biodiverzite sa venuje aj medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm v Banskej Bystrici, ktorý potrvá do soboty 24. mája.

Slovenská agentúra životného prostredia dnes v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici organizuje podujatie „Zvedavka (eko) mestská“, ktorého úlohou je priblížiť význam biologickej diverzity žiakom základných a stredných škôl. Štátna ochrana prírody SR organizuje čistenie Náučného chodníka Diery Štefanová pre žiakov základných škôl Varín a Terchová. Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina zase pripravuje celodenné podujatie s názvom Deň Biodiverzity. 

Pre zlepšenie starostlivosti o prírodné hodnoty vláda SR 8. januára 2014 schválila Aktualizovanú národnú stratégiu biodiverzity do roku 2020 http://www.minzp.sk/files/oblasti/ochrana-prirody-a-krajiny/biodiverzita/narodna_strateg_ochr_biodiverz_2020.pdf. V súčasnosti sa v spolupráci s viacerými dotknutými sektormi a inštitúciami pripravuje Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020.

Pred 13 rokmi Organizácia spojených národov vyhlásila 22. máj za medzinárodný deň biodiverzity. Ústrednou témou na tento rok je Biodiverzita ostrovov. Ostrovy pokrývajú len 5 percent celosvetovej výmery súše, sú však veľmi významné pre biologickú diverzitu, pre rozmanitosť druhov, ekosystémov ako aj diverzitu v rámci jednotlivých druhov. Poskytujú domov cicavcom, vtákom a obojživelníkom. Na ostrovy je viazaných 70 percent koralových útesov a približne 20 percent vyšších rastlín. Mnohé z druhov sú endemické – zachovali sa len v určitých lokalitách.
Ostrovy sú mimoriadne zraniteľné z dôvodu globálnych zmien, vrátane zmeny klímy, nebývalého rozvoja cestovného ruchu, ktorý nie vždy rešpektuje hranice udržateľnosti. Takmer denne dochádza k vymiznutiu druhov rastlín či živočíchov.

Odbor komunikácie MŽP SR