Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Na odstraňovanie dôsledkov veternej smršte Žofia vláda vyčlenila 1,12 milióna eur

11.06.2014

Vláda zareagovala na mimoriadnu kalamitnú situáciu v Tatrách z mája 2014. Cez zmenu v rozpočte Environmentálneho fondu na dnešnom zasadnutí vyčlenila sumu 1 120 124 eur na odstraňovanie jej dôsledkov. O tieto prostriedky sa zvýši doterajšia suma 21 miliónov eur určená vo fonde v tomto roku na dotácie. Materiál na vládu predložil minister životného prostredia Peter Žiga.

Fond dostal v súvislosti s kalamitou päť žiadostí o poskytnutie podpory. Tri projekty pripravila Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), po jednom Mesto Vysoké Tatry a Obec Štrba. Financie budú použité najmä na odstránenie kalamitného stavu a opätovné spriechodnenie turistických chodníkov vo Vysokých Tatrách. Cieľom je podľa predkladacej správy dosiahnuť a udržať priaznivý stav biotopov európskeho a národného významu.

S najväčšou sumou môže rátať Mesto Vysoké Tatry, ktoré dostane 600 tisíc eur. Okrem májovej vetrovej kalamity bude pomocou týchto prostriedkov riešiť aj dôsledky vetrovej a snehovej kalamity z marca 2014. Ide najmä o lokality medzi Vyšnými Hágmi a Štrbským Plesom, Podbanské a okolie Hrebienku smerom na Slavkovský štít, v menšom rozsahu aj smerom na Tatranskú Lomnicu.

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) získa 259 350 eur na asanáciu stromov poškodených vetrovou smršťou Žofia na značkovaných turistických chodníkoch. Asanovať sa majú úplne odumreté stromy. Zlomy, vývraty a živé stromy neohrozujúce ľudí ostanú v lokalitách. ŠOP SR dostane aj ďalších 94 374 eur na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s piatym stupňom ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka na spracovanie náhodnej ťažby. Inštalované budú feromónové lapače, tiež majú byť spílené, odvetvené a prípadne aj odkôrnené napadnuté stromy. ŠOP SR dostane aj 11 400 eur na odstránenie škôd spôsobených vetrovou kalamitou na chodníkoch do sprístupnených jaskýň – Dobšinskej ľadovej jaskyne, Gombaseckej jaskyne, Ochtinskej aragonitovej jaskyne, Bystrianskej jaskyne, Harmaneckej jaskyne a Belianskej jaskyne. Okrem povrchu prístupových chodníkov sa bude opravovať aj zlomené zábradlie a zničené informačné panely.

Obec Štrba získa 155 tisíc eur na vybudovanie Náučného chodníka Štrbské pleso. Vznikne okolo jazera Štrbské pleso a formou 10 informačných panelov má informovať návštevníkov o vetrovej kalamite z mája 2014. V tejto súvislosti bude tiež spevnený povrch chodníka okolo jazera, ktorý bol pri kalamite poškodený.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR