Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Inšpektori SIŽP vyzbierali tony odpadu

16.06.2014

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), rezortnej organizácie MŽP SR, ale aj ostatní zamestnanci inšpekcie, aktívne reagovali na májovú výzvu eurokomisára pre životné prostredie Janeza Potočnika „Vyčistime si Európu!“ Jej základná myšlienka bola zmobilizovať čo najviac dobrovoľníkov s cieľom odstrániť odpad vo svojom okolí, odbremeniť voľnú prírodu od odpadkov a čiernych skládok.

Zamestnanci Inšpektorátu životného prostredia v Žiline čistili prírodu v dvoch etapách. V prvej odstraňovali odpad a „čierne“ skládky v katastrálnom území obce Nezbudská Lúčka zamestnanci z odborov inšpekcie odpadového hospodárstva, inšpekcie ochrany ovzdušia a inšpekcie ochrany prírody a krajiny. Pri odstraňovaní odpadu prešli po vyznačenej turistickej ceste trasu od obecného úradu v Nezbudskej Lúčke smerom k zrúcanine hradu Starhrad v nadmorskej výške 475 m. Celkove vyzbierali približne 20 plastových vriec komunálneho odpadu, ktoré zaťažovali prírodu. Po nich, v rámci druhej brigády, čistili inšpektori a ostatní zamestnanci z odboru inšpekcie ochrany vôd a odboru integrovaného povoľovania a kontroly žilinského inšpektorátu brehy rieky Rajčianka. Pritom postupovali podľa pokynov miestnych rybárov, ktorí ich upozornili na najviac znečistené miesta. Nákladné auto naplnili úctyhodnými 10 tonami odpadu.

Zamestnanci Inšpektorátu životného prostredia v Banskej Bystricisa do čistenia prírody pustili na Svetový deň životného prostredia 5. júna. Vo viacerých lokalitách blízko Banskej Bystrice, ako napríklad chránený areál Malachovské skalky, Malachov - Ortúty, Laskomerská dolina, rameno Hrona a lesopark Podryba, dohromady vyzbierali 30 vriec odpadkov.

Inšpektori a ostatní zamestnanci Inšpektorátu životného prostredia v Košiciachsa rozbehli do prírody vo svojom okolí v stredu 11. júna. Bolo ich spolu 35 a od odpadu vyčistili turistické chodníky v okolí Horného Bankova v Košiciach. Vrecia na odpad aj kontajner na odvoz odpadu im poskytla spoločnosť KOSIT, a. s., ktorá naplnený kontajner aj odviezla a zneškodnila vo svojej prevádzke.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR