Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Plavebná komora Vodného diela Gabčíkovo si vyžiadala opravu, plavba je zastavená

30.07.2014

V utorok 29. 7. zastavili plavbu na Dunaji v úseku Gabčíkovo - Bratislava. Na príčine je poškodenie horných vrát na pravej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo (VDG). K poškodeniu prišlo v čase, keď už boli v plnom prúde práce na generálnej rekonštrukcii ľavej plavebnej komory. Táto rekonštrukcia súvisí s rovnakým problémom, aký sa teraz vyskytol na pravej komore, informoval generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby (VV), š. p., rezortnej organizácie MŽP SR, Ladislav Lazár. 

Šéf VV dodal, že ide o 20-ročné dielo, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch nerekonštruovalo. Pripomenul, že obnova ľavej komory sa už dokončuje. „Táto porucha pravej komory nás trošku predbehla a zaskočila. Sme pripravení nedostatky odstrániť čo v najkratšom čase a obnoviť plavbu do konca týždňa," zdôraznil Ladislav Lazár. Podľa neho ľavá komora je už pol roka v rekonštrukcii, zároveň sa zvýšil počet kontrol pravej komory. „Práve táto revízia zistila nedostatky a technici neodporučili ďalšiu prevádzku, aby nedošlo k vážnejším komplikáciám," pokračoval. Dodal, že ak by došlo k poškodeniu vrát počas prevádzky, plavba by bola ohrozená na niekoľko mesiacov. Generálny riaditeľ VV poukázal na to, že okamžite po zistení poruchy jedného zo štyroch ložísk, ktoré držia horné vráta, sa začalo s prácami na jej odstránení. Po obhliadke miesta potápačmi sa zistilo, že nie je možné opravu vykonať pod vodou, a preto je potrebné nájsť iné riešenie – konkrétne vytvorenie tzv. suchého doku s použitím dočasného hradenia komory. Vďaka vzniknutému suchému priestoru bude možné sa dostať k ložisku a opraviť ho. „To však znamená, že sa na čas musia zastaviť práce na generálnej rekonštrukcii ľavej plavebnej komory, aby sa technika používaná pri rekonštrukcii mohla premiestniť do pravej plavebnej komory a riešiť tak akútnu situáciu, ktorá nastala," ozrejmil Ladislav Lazár. Zdôraznil, že Vodohospodárska výstavba robí všetko pre to, aby sa plavba po Dunaji obnovila v priebehu niekoľkých dní.

VV, š. p., je podnik, ktorý postavil VDG a nesie všetky náklady súvisiace s jeho prevádzkou, čo znamená aj to, že doteraz spláca úvery použité na výstavbu. Zároveň sa stará o údržbu hrádze a priehrady, ako aj všetkých stavieb a objektov vodného diela. Zabezpečuje tiež plavbu cez plavebné komory vodného diela, ktorá je bezplatná pre všetky osobné, nákladné aj výletné lode. „Všetky tieto činnosti realizuje VV, š. p., z peňazí, ktoré vyrobí vodná elektráreň Gabčíkovo (VEG). Pritom na základe zmluvy o prevádzke VEG z roku 2006 si tretinu tohto príjmu berú Slovenské elektrárne, čo určite nie je ku prospechu vodného diela," uzavrel generálny riaditeľ.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR