Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V sobotu 1. februára sa otvárajú brány Važeckej jaskyne a Domice

31.01.2014

Po krátkej technicko-prevádzkovej prestávke v sobotu 1. februára začnú turistickú sezónu jaskyne Domica a Važecká jaskyňa. Obe jaskyne spravuje Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Nasledujúce dva mesiace môže verejnosť navštíviť päť sprístupnených jaskýň, otvorené sú aj Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa a Demänovská jaskyňa slobody.

Domica je národná prírodná pamiatka zaradená do zoznamu prírodného svetového dedičstva UNESCO a zoznamu medzinárodne významných mokradí. Nachádza sa na území Národného parku Slovenský kras, je časťou dlhého jaskynného systému Domica-Baradla, ktorý z územia Slovenska prechádza do Maďarska. Z bohatej sintrovej výplne sú typické štíty a bubny, kaskádové jazierka, cibuľovité stalaktity a pagodovité stalagmity. Jaskyňa je dôležité zimovisko netopierov. V jej podzemí sa našli významné archeologické nálezy bukovohorskej kultúry. Pred 5 až 6 tisíc rokmi v mladšej dobe kamennej (neolit) bola osídlená pravekým človekom. Časť kamenných a kostených predmetov a nádob zrekonštruovaných z črepov môžu návštevníci vidieť v expozícii vo vstupnej hale.
Važecká jaskyňa je národná prírodná pamiatka významná najmä bohatými nálezmi kostí jaskynného medveďa. Nachádza sa vo Važeckom krase na styku Kozích chrbtov s Liptovskou kotlinou, na západnom okraji obce Važec. Podzemné priestory dekorujú najmä stalagmity, stalaktity a sintrové jazierka. Vo Vstupnej sieni je umiestnená socha jaskynného medveďa v životnej veľkosti. Návštevníci môžu vidieť aj kostru jaskynného medveďa. Z jaskynných bezstavovcov je pozoruhodný až unikátny nález šťúrovky Eukoenenia spelaea, najsevernejší výskyt zástupcu tohto radu pavúkovcov, čím Važecká jaskyňa patrí medzi biospeleologické lokality európskeho významu. Ojedinele sa v jaskyni zistil výskyt niekoľkých druhov netopierov.
Jaskyne sú pre návštevníkov otvorené v čase od utorka až nedele od 9:30 do 14:00. Bližšie informácie o jednotlivých jaskyniach sú na internetovej stránke www.ssj.sk .

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR