Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Svetový deň mokradí 2014 v envirorezorte

30.01.2014

Prednášky, výstavy a besedy o mokradiach, ale aj premietanie filmov a rôzne hry zamerané na spoznávanie ekosystémov mokradí. Aj o tom sú podujatia v rezorte životného prostredia pri príležitosti Svetového dňa mokradí (2. február 2014). Téma tohtoročného Svetového dňa mokradí je „Mokrade a poľnohospodárstvo: Partneri pre rast“. Hlavným cieľom je širokú verejnosť nielen informovať o význame existencie mokradí v prírode, ale aj upozorniť na dôležitosť ich ochrany.

Zoologická záhrada v Bojniciach okrem nových prírastkov – dvoch levíc berberských dovezených z českej ZOO v Olomouci, pripravuje 3. februára v rámci osláv Svetového dňa mokradí pre návštevníkov prednášku o mokradiach, živočíchoch žijúcich v mokradiach, ich ohrození a potrebnej ochrane.

Aktivity organizuje aj ďalšia rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody, jednotlivé správy národných parkov. Konkrétne Správa Národného parku Malá Fatra bude počas celého februára prednášať pre školy na tému mokrade, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove pripraví výstavu spojenú s prednáškou o mokradiach, Správa Národného parku Slovenský kras organizuje prednášky na tému mokrade. Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina a Správa Národného parku Nízke Tatry pripravujú podujatia zamerané na environmentálne vzdelávanie – rôzne aktivity, ekohry pre žiakov základných škôl. Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty chystá besedy pre žiakov ZŠ a SŠ, premietanie filmov o mokradiach z filmotéky Slovenskej agentúry životného prostredia. Aktivity z príručky Svet mokradí, Svet rašelinísk a mokrade a ramsarské lokality. Správa Tatranského národného parku bude robiť prednášky a rôzne aktivity na tému mokradí na školách, Správa Národného parku Poloniny pripravuje prednášky o mokradiach s názvom Život mokradí. Taktiež Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši usporiada workshop zameraný pre žiakov základných škôl na tému flóra a fauna mokraďových území.

Myšlienka Svetového dňa mokradí vznikla pri oslavách 25. výročia Ramsarskej konvencie. Stály výbor Dohovoru o mokradiach zvolil 2. február, dátum podpisu Ramsarskej konvencie (v r. 1971 v iránskom Ramsare) za Svetový deň mokradí. Zámerom bolo nielen pripomenúť si a osláviť podpísanie tohto prvého významného medzinárodného dokumentu na ochranu biodiverzity a špecifických biotopov, ale najmä zdôrazniť význam mokradí pre udržanie ekologickej rovnováhy a zachovanie biologickej rozmanitosti (biodiverzity), ako aj poukázať na funkcie a hodnoty týchto citlivých ekosystémov pre človeka a trvalo udržateľný rozvoj. Členské krajiny sa zaviazali chrániť mokrade na svojom území, vypracovať a realizovať opatrenia vo vzťahu k existujúcim mokradiam. Na Slovensku evidujeme 14 mokradí medzinárodného významu, ktoré sú zapísané ako Ramsarské lokality.

Odbor komunikácie MŽP SR