Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Občania Zlatých Moraviec, ktorí sú proti výstavbe závodu na spracovanie plastov, sa stretli s ministrom životného prostredia

05.02.2014

Minister životného prostredia Peter Žiga sa stretol s predstaviteľmi mestského zastupiteľstva Zlatých Moraviec a členmi petičného výboru občanov, ktorí protestujú proti zámeru výstavby prevádzky na výrobu energie z plastov v meste. Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia dotknutej štátnej správy v regióne. Šéf envirorezortu na stretnutí ubezpečil, že stojí na strane občanov a rezort bude s plnou vážnosťou zohľadňovať aj námietky verejnosti. Prísne a dôkladne posúdi vplyv projektu na životné prostredie, okolie, ale aj dosah na zdravie obyvateľov.

Ministerstvo životného prostredia momentálne len začína s procesom posudzovania vplyvov tohto zámeru na životné prostredie. Envirorezort eviduje zatiaľ 9 nesúhlasných stanovísk občanov a členovia petičného výboru informovali, že petíciu proti projektu podpísalo už 7500 nespokojných občanov. Je však potrebné zdôrazniť, že proces posudzovania je v úvodnom štádiu a má len odporúčací charakter. Rozhodujúce a záverečné slovo bude mať povoľovací orgán, ktorým bude buď príslušný stavebný úrad, alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Predstavitelia občanov a poslanci ocenili prístup ministra životného prostredia a rezortu a dohodli sa na ďalšej komunikácii.

Navrhovateľ – spoločnosť WFF Drevotes so sídlom v Nitre predložila v januári tohto roku na Ministerstvo životného prostredia SR zámer činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Účelom tejto činnosti je energetické zhodnocovanie plastov v jestvujúcej priemyselnej hale, priemyselného areálu v intraviláne mesta Zlaté Moravce. Ide o šesť samostatných prevádzok, tvorených oddelenými technologicko–prevádzkovými jednotkami. Informácie o navrhovanom zámere sú verejnosti k dispozícii na internetovej stránke www.enviroportal.sk, konkrétne tu: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/energeticke-zhodnocovanie-plastov-zlate-moravce.

Odbor komunikácie MŽP SR