Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kamaráti mokradí

10.02.2014

Priblížiť deťom predškolského veku pútavou a hravou formou prostredie mokradí a potrebu ich ochrany. To je hlavným cieľom podujatia rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Workshop sa uskutoční zajtra, v utorok 11. februára v čase medzi 9:00 a 12:00 hodinou priamo v materských školách, ktoré o podujatie prejavili záujem. Podujatie je súčasťou osláv Svetového dňa mokradí.

Pracovníci múzea deťom pomôžu vytvárať mokraďový biotop a tiež rastlinné, živočíšne a vtáčie druhy vyskytujúce sa v tomto zaujímavom prostredí. Pri práci využijú prírodné materiály. Deti si budú môcť vyskúšať svoju zručnosť, rozvíjať tvorivosť a okrem nových poznatkov získajú odpovede na všetko, čo ich bude v danej oblasti zaujímať.

Na základe rozprávania sa škôlkari dozvedia, čo je to mokraď, aké zvieratká tam žijú, ako sa správajú, a ako sa majú správať, aby im neubližovali a neničili ich životné prostredie. Názorne im pritom pomôžu preparáty zvierat zo zbierok múzea (žaby, jašterice, bocian a pod.).

Odbor komunikácie MŽP SR, SMOPAJ