Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy: Február 2014

Strana: [1]  [2] 

Vodohospodári a ochranári obnovili dunajské ramená v Rusovciach

28.02.2014
Mohutné topole a vŕby, množstvo vzácnych živočíchov, ale aj bujný les s desiatkami rôznych druhov drevín, aký nemá na slovenskom úseku Dunaja obdobu. Reč je o prírodnej rezervácii Dunajské ostrovy. V jej časti – Rusovskom ramene sa nachádzali štyri prehrádzky z kameňa a betónu, ktoré tvorili bariéru pre tečúcu vodu a migrujúce živočíchy. Viac

 

V marci si po prvý raz pripomenieme Svetový deň divej prírody

27.02.2014
Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vyhlásilo 3. marec za Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day). Stalo sa tak 20. decembra 2013 na 68. zasadnutí. Cieľ je zvýšiť povedomie o voľne žijúcich živočíchoch a voľne rastúcich rastlinách, o ich prínose, ochrane a o potrebe boja proti nelegálnemu obchodovaniu s nimi, ktoré ohrozuje ich prežitie a ktoré má ďalekosiahle ekonomické, environmentálne a sociálne dosahy. Viac

 

Čas snežienok pomaly prichádza. Na čo si treba dať pozor?

27.02.2014
Hoci jar sa ešte oficiálne nezačala, výnimočne teplé počasie prinieslo jej typický symbol – snežienku jarnú. Pre tento prvý jarný kvet už dlhší čas neplatí, že je typickou chránenou rastlinou, ktorú je prísne zakázané zbierať všade tam, kde prirodzene rastie. Snežienky sa smú trhať v záhradách, lúkach, lesoch, hájoch a iných oblastiach do 3. stupňa ochrany. V chránených územiach Slovenska s 3. až 5. stupňom ochrany – teda v národných parkoch, prírodných rezerváciách, ako aj iných chránených areáloch je jej zbieranie a rovnako aj zber ďalších rastlín vrátane ich plodov – zakázané. Tento zákaz sa vzťahuje aj na samotné kvety snežienok. Za ich nezákonné natrhanie hrozí previnilcovi pokuta až do výšky 3 300 eur. Viac

 

Vodohospodári odovzdali zrekonštruovanú hrádzu Hornádu v Košiciach

28.02.2014
Po viac ako ôsmich mesiacoch výstavby dnes vodohospodári za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu slávnostne skolaudovali zrekonštruovaný vyše 540 metrov dlhý úsek ľavobrežnej ochrannej hrádze rieky Hornád v košickej mestskej časti Džungľa. Spolu so 60 metrov dlhým a v korune 50 centimetrov širokým ochranným múrikom tak spĺňa parametre na ochranu pred storočnou vodou. Ukončila sa tak prvá časť rozsiahlej komplexnej výstavby protipovodňovej ochrany mesta Košice, ktorá bude mať po dokončení celkovú dĺžku 12 kilometrov. Viac

 

Inšpektori odpadu zistili vlani najviac nedostatkov v obciach

26.02.2014
Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v minulom roku 615 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 250-tich. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 174 pokút v celkovej výške 137 690 eur. Viac

 

V obci Banka sa začala sanácia zosunutého svahu

21.02.2014
Zemnými prácami začali geológovia sanačné práce havarijného zosuvu v obci Banka pri Piešťanoch. Od štvrtka 20. februára odvážajú ťažké mechanizmy časti mokrej hliny z cesty tak, aby zabezpečii prístup na havarijný zosuv. Pre odvoz pôdy už na ceste medzi Piešťanmi a Ratnovcami platí obmedzená rýchlosť na 40 kilometrov za hodinu. Po sprejazdnení cesty k zosunutému svahu začne realizátor prác budovať drenážne kamenné rebrá, mikropilotovú stenu, násyp z lomového kameňa, kamenný zásyp a na záver gabiónový múr pozdĺž prístupovej cesty. Tieto opatrenia majú za úlohu stabilizovať svah a odvádzať z neho prípadne nahromadenú vodu. Viac

 

Inšpektori ochrany vôd zistili porušenie zákona pri pätine kontrol

21.02.2014
Inšpektori ochrany vôd Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili vlani 938 kontrol, porušenie právnych predpisov zistili pri pätine z nich. Viac

 

Veľkej Lehôtke a Hradcu naďalej hrozia zosuvy. Minister Peter Žiga prisľúbil pomoc

21.02.2014
Minister životného prostredia Peter Žiga navštívil na žiadosť obyvateľov lokality vo Veľkej Lehôtke a Hradci, ktoré ohrozuje zosuv pôdy. Rezort životného prostredia havarijnú situáciu prímestských častí Prievidze rieši a pripravuje prvé opatrenia. Ministerstvo v súčasnosti vyhodnocuje verejné obstarávanie. Približne do dvoch až troch týždňov budú môcť úspešné firmy začať práce na odvodnení svahu. Opatrenia na stabilizáciu situácie si vyžiadajú približne 35 tisíc eur. Viac

 

Zmodernizovaná spaľovňa odpadov pri Košiciach už spĺňa emisné limity

28.02.2014
Zrekonštruovanú spaľovňu odpadov dnes slávnostne otvorili v obci Kokšov-Bakša pri Košiciach. Cieľ investičného projektu spoločnosti KOSIT bol dosiahnuť väčšie energetické zhodnotenie odpadov. Po rekonštrukcii zariadenie okrem tepla na vykurovanie vyrába aj tzv. zelenú elektrickú energiu. Modernizácia výrazne prispela k ekologizácii spaľovne, ktorá v porovnaní s minulosťou spĺňa predpísané parametre aj v oblasti emisných limitov. Viac

 

Skončila sa konferencia o čistote ovzdušia v mestách

20.02.2014
Automobilová doprava, používanie dieselových motorov v mestách a spaľovanie uhlia na vidieku. To sú hlavné dôvody znečistenia ovzdušia v strednej Európe prachom. Zhodli sa na tom účastníci konferencie Čistý vzduch pre mestá, ktorá skončila v Bratislave. Podujatie organizovalo Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy CEPTA v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Úniou miest Slovenska, Deutche Umwelthilfe a ostatnými zahraničnými partnermi v rámci európskej kampane Klíma bez sadzí a LIFE+ projektu Clean Air. Viac

 

Začína sa konferencia Čistý vzduch pre mestá

19.02.2014
Prezentovať efektívne opatrenia zamerané na ochranu zdravia občanov a dodržanie limitov znečistenia ovzdušia. To je hlavným cieľom medzinárodnej konferencie Čistý vzduch pre mestá, ktorá začína dnes, 19. februára v Bratislave. Podujatie organizuje občianske združenie CEPTA v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Úniou miest Slovenska, Deutche Umwelthilfe a ostatnými zahraničnými partnermi v rámci európskej kampane Klíma bez sadzí a LIFE+ projektu Clean Air. Viac

 

SIŽP vlani urobila vyše 3 000 kontrol, uložila pokuty za takmer 650 tisíc eur

14.02.2014
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v minulom roku 3 179 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistila pri 756 z nich. Podľa generálneho riaditeľa SIŽP Ota Hornáka sa environmentálne vedomie občanov a podnikateľských subjektov zlepšilo, o čom svedčí pokles počtu porušení právnych predpisov v životnom prostredí o 1,5 percenta v porovnaní s rokom 2012. Viac

 

Kamaráti mokradí

10.02.2014
Priblížiť deťom predškolského veku pútavou a hravou formou prostredie mokradí a potrebu ich ochrany. To je hlavným cieľom podujatia rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Workshop sa uskutoční zajtra, v utorok 11. februára v čase medzi 9:00 a 12:00 hodinou priamo v materských školách, ktoré o podujatie prejavili záujem. Podujatie je súčasťou osláv Svetového dňa mokradí. Viac

 

Štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz na stretnutí V4, Rumunska a Bulharska

10.02.2014
Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 a jeho prepojenie na medzinárodné rokovania k zmene klímy. To bola hlavná téma rokovaní zástupcov krajín Vyšehradskej skupiny V4, Rumunska a Bulharska v maďarskej Budapešti. Slovenskú republiku na neformálnom stretnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz. Krajiny sa zhodli na spoločnom vyhlásení „Joint Statement“, ktorý prezentuje základné spoločné pozície krajín V4, Rumunska a Bulharska k Rámcu 2030 pred nadchádzajúcim stretnutím ministrov ŽP krajín EÚ 3. marca v Bruseli. Viac

 

Brusel schválil veľký vodárenský projekt v Bytči za vyše 62 mil. eur

06.02.2014
Okres Bytča bude vypúšťať čistejšiu odpadovú vodu. Európska komisia posúdila a schvália v poradí už siedmy veľký vodárenský projekt s názvom Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča. Príspevok EÚ z Kohézneho fondu predstavuje 27 533 902 eur. Ďalších 4 858 924 eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR, pričom celkové náklady projektu predstavujú sumu 62 138 789,96 eur.V rámci projektu sa vybuduje takmer 65 km kanalizačných a 52 km vodovodných sietí, počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov sa zvýši približne o 8,5 tisíc. Taktiež sa zrekonštruuje a intenzifikuje čistiareň odpadových vôd Bytča na kapacitu 28 tisíc ekvivalentných obyvateľov. Viac

 
Strana: [1]  [2]