Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suchý polder ochránil obec Dobrá Niva počas bleskovej povodne

02.08.2014

Suchý polder ochránil počas piatkovej (1.8.) prietrže mračien obec Dobrá Niva v Banskobystrickom kraji pred väčšími povodňovými škodami. Polder s kapacitou 75.000 kubických metrov vybudoval Slovenský vodohospodársky podnik, rezortná organizácia MŽP SR, s pomocou eurofondov za viac ako 1,1 milióna eur.

Obec zasiahla blesková povodeň. Prietrž mračien spôsobila, že zhruba o 16.00 hodine popoludní v priebehu 15 minút hladina potoka Neresnica stúpla zo 60 centimetrov na jeden a pol metra. Bleskovou povodňovou vlnou presahujúcou tretí stupeň povodňovej aktivity potok zaplavil priľahlé územia polí, lúk a záhrad, ale aj námestie obce. K väčším škodám nedošlo, pretože povodňovú vlnu sploštil nový polder vybudovaný na Dobronivskom potoku, ktorý je jedným z prítokov Neresnice nad obcou. Slovenský vodohospodárky podnik o tom informoval starosta obce Martin Krúdy. Suchý polder s kapacitou 75.000 kubických metrov vybudoval SVP s pomocou eurofondov za viac ako 1,1 milióna eur. Dokáže sploštiť povodňovú vlnu zo 17 na 6 kubických metrov. Počas prívalových dažďov zmierni prítoky z Dobronivského potoka do Neresnice, čím podstatne znižuje rozsah povodne v obci pri výnimočných extrémnych zrážkach. Svoju opodstatnenosť polder preukázal v piatok po prvýkrát.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR

Foto: SVP, š.p.