Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suché vodné nádrže nad Breznom ochránili časť mesta

05.08.2014

Dva suché poldre zabránili v nedeľu 3. augusta oveľa väčším škodám, ako boli tie, ktoré priamo v meste spôsobila náhla búrka a prívalový dážď. Pred zaplavením ochránili rodinné domy na dvoch uliciach, situovaných v blízkosti vodného toku Lúčky. Poldre vybudoval Slovenský vodohospodársky podnik, rezortná organizácia MŽP SR.

Prívalový dážď, ktorý postihol najmä lokálne ľavostranné prítoky Hrona, Kabátovský potok, potok Lúčky, vodný tok Chamarovú a Pytlovú, zachytili obidva poldre tak, že v minulosti často zaplavovaná Mliekárenská ulica tentoraz obišla nasucho. Ešte pred desiatimi rokmi povodňové vlny niekoľko ráz do roka zaplavovali rodinné domy na týchto uliciach, ale aj bývalý objekt mliekarne. SVP sa preto na vodnom toku Drábsko a Lúčky rozhodol vybudovať dva suché poldre - Drábsko so záchytnou kapacitou vyše 55.000 kubíkov vody a polder Lúčky, ktorého objem dosahuje takmer 120.000 kubíkov. Počas nedeľňajšej prietrže mračien sa obidva osvedčili. Polder Lúčky sa naplnil úplne a Drábsko do polovice.

Horšie však dopadla breznianska časť Mazorníkovo, ktorá zostala pod vodou. Aj tam sa v minulosti počítalo s výstavbou suchej vodnej nádrže, ale vznikol súkromný rybník. Nádrž plná vody logicky nemohla prívalovú vlnu zachytiť, a tak si to odniesli zatopené pivnice zhruba desiatich rodinných domov. SVP sa preto rozhodol iniciovať rokovanie s vedením mesta Brezno a vlastníkom pozemku, na ktorom by mohol byť vybudovaný ďalší polder transformujúci povodňovú vlnu z vodného toku Mazorníkovo. Spolu s prebudovaním doteraz prekrytej časti toku by sa tak vytvorila primeraná protipovodňová ochrana tejto časti Brezna pred náhlymi a prudkými zrážkami.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR