Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Práce na oprave horných vrát pravej plavebnej komory napredujú

01.08.2014

Práce na oprave poruchy horných vrát pravej plavebnej komory na Vodnom diele Gabčíkovo napredujú podľa očakávaní. Realizácia prác potrvá do soboty večera. Lode, ktoré čakajú na preplavenie, dostanú informácie o čase sprejazdnenia plavebnej komory už 10 hodín pred definitívnym skončením prác. Tento čas je potrebný pre odstránenie provizórneho hradenia po skončení opráv ložísk. Následne bude obnovená plavba po Dunaji.

Ukončené sú prípravné práce, potrebné na začiatok výmeny poškodených súčiastok. Technici osadili pred horné vráta provizórne hradenie, vďaka ktorému sa vytvoril tzv. suchý dok – suchý priestor, z ktorého urobia samotnú výmenu poškodených častí. Boli tiež odstránené všetky železné konštrukcie, ktoré prekážali v manipulácii a v súčasnosti sa horné vráta upevňujú.
Pravú plavebnú komoru musel š.p. Vodohospodárska výstavba odstaviť pre poškodenie ložísk, v ktorých sú osadené jej horné vráta.

Odbor komunikácie MŽP SR, Vodohospodárska výstavba, š.p.