Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: Pri Prievidzi sa dnes začali veľké sanačné práce na zosuvoch

25.08.2014

V prímestskej časti Prievidze, v Hradci sa začali veľké sanačné práce na havarijných zosuvoch. Tie budú pokračovať aj v ďalšej zosuvmi postihnutej časti okresného mesta - Veľkej Lehôtke. Potrebné finančné prostriedky na sanáciu týchto postihnutých oblastí sa ministrovi životného prostredia Petrovi Žigovi podarilo získať po aprílovom rokovaní s ministrom financií Petrom Kažimírom. Sanácia je vyčíslená na takmer 800 tisíc eur a dokončená by mala byť v závere tohto roka. Výsledkom sanačných prác bude aj záverečná správa s odporúčaniami, ako sa bude ďalej narábať s týmto územím, taktiež, či je tu vhodná výstavba a akého typu.

Príchod mechanizmov a robotníkov vítajú aj miestni obyvatelia. "Je to veľké pozitívum, že sa sem dostala partia chlapov, ktorá to začala sanovať," povedal jeden z majiteľov zosuvmi postihnutého domu v Hradci. Začiatok realizácie sanačných prác víta aj mesto Prievidza.

Sanačné opatrenia vykonávajú v Prievidzi geológovia zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). "V lokalite na Pavlovskej ulici v Hradci vykonávame blízkopovrchové odvodnenie územia. Už toto sa ukazuje ako úspešný sanačný prvok, pretože sme zachytili podzemné vody, ktoré zatiaľ odvádzame smerom nadol do rigolu. Súčasťou sanačného opatrenia bude, že tieto vody budú odvedené do miestneho potoka," uviedol k prácam vedúci oddelenia inžinierskej geológie ŠGÚDŠ Pavel Liščák.

Ďalším sanačným opatrením v tejto lokalite bude podľa geológov realizácia odvodňovacích horizontálnych vrtov, tiež štrkové pilóty, z ktorých budú podzemné vody odvedené do rigolu zrealizovaného do konca septembra. "Už sa pripravujú práce v ďalšej lokalite, Na staništi. Tam plánujeme zrealizovať takisto odvodňovací drén, ktorý bude odvedený do miestneho potoka. Smolou je, že Hradec nemá vybudovanú kanalizáciu, preto musíme používať miestne toky. Zachytené vody musíme regulárne odviesť, tak aby sme nevyvolali ďalšie zosuvy," zdôraznil Liščák.

Pre práce na ďalšom zosuvnom území vo Veľkej Lehôtke sú už pripravené ľudské i technické kapacity, ktoré by mali súbežne zabezpečiť sanáciu aj na Podhorskej a Remeselníckej ulici. Podľa geológa alfou a omegou miestnych zosuvov sú podzemné vody, problémom v tomto potenciálnom zosuve tiež je, že sa v íle nachádzajú bloky andezitov. "Tento proces pokračuje po milióny rokov, voláme to gravitačný rozpad Vtáčnika. Je dosť ťažko zastaviteľný, no veríme, že tieto sanačné opatrenia dokážu zvýšiť stupeň stability tohto územia," ozrejmil Liščák. 

Mimoriadna situácia pre aktívne svahové zosuvy platí od začiatku júna 2013 v štyroch lokalitách - na Pavlovskej ulici, na ulici Na stanište v Hradci, na Podhorskej a na Remeselníckej ulici vo Veľkej Lehôtke. Obyvatelia majú na svojich domoch popraskané múry, posunuté a zdvihnuté chodníky, múriky, ploty a terasy.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR