Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP SR si pripomenulo Deň narcisov

11.04.2014

Zamestnanci Ministerstva životného prostredia podporili boj proti rakovine. Spolupatričnosť, morálnu podporu a solidaritu s onkologickými pacientmi prejavili zakúpením narcisu a jeho pripnutím na svoje odevy. Niektorí zamestnanci využili aj možnosť odoslania krátkej textovej správy SMS na telefónne číslo 848, čím prispeli na dobrú vec. Týmito gestami sa pripojili k miliónom ľudí na Slovensku s odkazom pre chorých, že je okolo nich veľa ľudí, ktorí na nich myslia a pomôžu v rámci svojich možností. Mladých dobrovoľníkov z Ligy proti rakovine prijal v priestoroch ministerstva vedúci služobného úradu Viktor Lehotzký a riaditeľ kancelárie ministra Vladimír Rak.

Vďaka dobrovoľným príspevkom zamestnancov envirorezortu je možné realizovať programy a projekty, ktoré ľuďom s ťažkým ochorením pomáhajú prekonávať najťažšie obdobie života, ako aj čas po liečbe.

Liga proti rakovine bola založená pred 24 rokmi v Bratislave ako charitatívna nezisková organizácia. V roku 1990 bola prijatá za člena Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) ako aj za člena Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so sídlom v Ženeve. Pred 18 rokmi spustila Liga proti rakovine zbierku Dňa narcisov, ktorá sa koná každoročne v apríli. Symbolom tohto projektu sa stal žltý narcis, kvet jari a nádeje. Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája.

Odbor komunikácie MŽP SR