Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Deň Zeme v rezorte životného prostredia

17.04.2014

Čistiace aktivity, výstavy, súťaže, tvorivé dielne – to je len niekoľko príkladov podujatí, ktoré pripravilo Ministerstvo životného prostredia spolu so svojimi rezortnými organizáciami v rámci Dňa Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v spolupráci so svojimi jednotlivými správami plánuje besedy na školách, čistiace aktivity v jednotlivých správach, čistenie náučných chodníkov, lesov, vodných tokov a v spolupráci s príslušnou miestnou samosprávou aj upratovanie okolia škôl a hracích plôch. Čistenie turistických chodníkov Slovenského raja pripravuje ŠOP SR v spolupráci s obcami, školami, dobrovoľníkmi a skautmi. Pripravený je aj deň otvorených dverí v Ekocentre vo Zvolene. Pracovníci MŽP a SVP sa v máji zúčastnia na celoeurópskej akcii pod názvom „ Let´s Clean Up Europe“ pod záštitou eurokomisára pre životné prostredie Janeza Potočnika. Mali by čistiť dunajské nábrežie. Zamestnanci Vodohospodárskej výstavby chystajú dobrovoľnícku aktivitu čistenia okolia VD Gabčíkovo.

ZOO Bojnice chystá v rámci Dňa Zeme pre návštevníkov zoologickej záhrady informácie o aktuálnej kampani EAZA s názvom "Od pólu k pólu", vyhodnotená bude počas dňa aj výtvarná súťaž na tému "Mojim domovom je pól" a pripravená bude aj výstava výkresov zo spomínanej súťaže. Pre najmenších návštevníkov je pripravený program formou vymaľovávania zvierat.
Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje v rámci Dňa Zeme na strednom Slovensku eko-aktivity, poznávaciu vychádzku, vedomostnú súťaž, tvorivé dielne, besedy a premietania filmov. Na území Banskej Štiavnice pripravilo aktivity pre širokú verejnosť aj Slovenské banské múzeum.
Rezort životného prostredia spolupracoval na podujatí venovanému Dňu Zeme v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave - Prírodnom múzeu. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravilo pre žiakov základných a stredných škôl ekohry a besedy so zameraním na zvyšovanie environmentálneho povedomia.
Vodohospodárska výstavba pripravila pre žiakov prvého stupňa základných škôl súťaž, ktorá motivuje deti vytvoriť plagát, vyzývajúci na ochranu vody a Zeme. Súťaž trvá symbolicky od Svetového dňa vody po Deň Zeme. Pre Veľkonočné sviatky je oceňovanie prác a vernisáž výstavy naplánovaná na 23. apríla v átriu hlavnej budovy MŽP SR.

Viac o podujatiach rezortných organizácií ministerstva je možné dozvedieť sa priamo v konkrétnej organizácii. Zoznam je možné nájsť na stránke ministerstva http://www.minzp.sk/o-nas/organizacie-rezortu-mzp-sr/prispevkove-organizacie/

Deň Zeme, 22. apríl, má pôvod vo sviatku jarnej rovnodennosti. Začiatok jeho histórie ako environmentálne významného dňa sa začal v roku 1970 v USA. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Z jeho podnetu sa uskutočnili po celých USA rozmanité podujatia podporujúce environmentálne hnutie. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila po celom svete, pripája sa k nej stále viac ľudí a Deň zeme nadobudol celosvetový rozmer.

Odbor komunikácie MŽP SR