Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodná nádrž Ružín bude bez odpadu, čistenie dá prácu nezamestnaným

20.09.2013

Zvýšenie protipovodňovej ochrany, zlepšenie stavu životného prostredia a kvality vody vo vodnej nádrži Ružín i práca pre nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou – to sú ciele projektu, ktorý dnes v Margecanoch odštartoval minister životného prostredia Peter Žiga. Projekt zahŕňa čistenie vodnej hladiny od naplavených odpadov, čistenie priľahlých brehov od náletov, naplavenín a nelegálnych skládok odpadu, zber a odvoz odpadu vrátane vyseparovania jednotlivých zložiek odpadu na mieste a štiepkovania naplaveného dreva.

Pilotný projekt potrvá tri roky a spolu s MŽP SR sa na ňom podieľa jeho rezortná organizácia Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a obce Jaklovce, Margecany, Malá Lodina, Košická Belá a Opátka. Kladie si za cieľ najmä predchádzať možným obmedzeniam prevádzky objektov vodnej stavby, ktoré by mohli nastať ich upchatím, zablokovaním alebo poškodením počas povodní odpadom, ktorý pláva na hladine. Projekt bude mať zároveň pozitívny vplyv na zlepšenie životného prostredia v lokalite vodnej nádrže a zlepšenie kvality vody v nej. „Ide o výnimočné opatrenie vzhľadom na alarmujúcu situáciu na Ružíne, ktorá trápi okolie a región niekoľko rokov. Máme záujem vtiahnuť do tejto aktivity aj samosprávu a obyvateľov. Nielenže niektorí získajú prácu, ale navyše si viac uvedomia, že aj oni nesú zodpovednosť za svoje okolie a životné prostredie,“ povedal minister Peter Žiga.
Slovenský vodohospodársky podnik uzavrie s jednotlivými obcami zmluvu o spolupráci na poskytnutie priestorov na náradie, koordinátora a s obcami sa zároveň prerokuje možnosť využitia ich systému na odvoz vyzbieraného odpadu s úhradou na náklady projektu. Projekt zabezpečí prácu pre 15 zamestnancov počas troch mesiacov ročne. Okrem toho počíta so zapojením 24 obyvateľov priľahlých obcí v tomto roku a 5-15 obyvateľov každej zo štyroch zúčastnených obcí počas cca šiestich mesiacov v nasledujúcich dvoch rokoch, v závislosti od rozsahu prác. Projekt priamo alebo nepriamo prispeje k zvýšeniu protipovodňovej ochrany tým, že zabezpečí prevádzkovú funkčnosť objektov počas povodní a zvýši prietočnosť korýt tokov, a k zlepšeniu stavu životného prostredia a kvality vody odstránením naplavených odpadov. Súčasne zvýši atraktivitu prostredia pre cestovný ruch a vytvorí možnosti zamestnania nízko kvalifikovanej pracovnej sily integráciou obcí a ich obyvateľov do aktivít projektu.

Projekt „Čistenie vodnej nádrže Ružín na zabezpečenie jej protipovodňovej funkcie odstránením odpadov a nelegálnych skládok z priľahlého územia“ predstavuje prorastové opatrenie, ktoré integruje protipovodňovovú ochranu, starostlivosť o životné prostredie v oblasti vôd a odpadov a podporu zamestnanosti. Náklady naň v roku 2013 dosiahnu 200 tisíc eur, ktoré uvoľní MŽP spolu s Environmentálnym fondom, na roky 2014 a 2015 sa počíta so sumou 500 tisíc eur.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR