Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Na MŽP sprístupnili výstavu Štiavnické tajchy - svetové dedičstvo

21.10.2013

Predstaviť známe banskoštiavnické historické vodné nádrže, tzv. tajchy ako súčasť svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a priblížiť ich obnovu a rekonštrukciu – to je cieľ výstavy, ktorú dnes sprístupnili v átriu Ministerstva životného prostredia SR. Výstavu autorsky pripravili pracovníci rezortnej organizácie MŽP SR, SVP, š.p. pri príležitosti 20. výročia zápisu Banskej Štiavnice a pamiatok jej okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Boli to práve unikátne štiavnické tajchy s komplexom najdômyselnejšieho vodohospodárskeho systému na svete vo svojej dobe, ktoré pred 20-timi rokmi významne zavážili v prospech Banskej Štiavnice a pamiatok jej okolia.

Banskoštiavnické vodné nádrže začali vznikať už pred viac ako 500-rokmi a svojou podstatou položili aj základy priehradného staviteľstva u nás. Prvá nádrž, ktorá sa spomína v listinách už v roku 1510, je Veľká vodárenská, ktorá po svojej obnove spoľahlivo slúži až doteraz. Prvé nádrže vznikali najskôr ako zdroje pitnej vody a vody na protipožiarne účely, no neskôr sa sila ich vodnej energie začala využívať predovšetkým na potreby baníctva a úpravníctva rúd. Práve v súvislosti s rozvojom baníctva, najmä v 17. a 18. Storočí, vybudovali v Banskej Štiavnici a okolí zhruba 60 tajchov, z ktorých takmer polovica ešte aj dnes láka početných návštevníkov. Najväčšie a súčasne aj najznámejšie vodné nádrže, napríklad Počúvadlo, Kolpachy. Veľká Richňava, či Rozgrund, vznikli v čase najväčšieho rozkvetu štiavnického baníctva v 18.storočí a ich výstavba sa spája s menami vynikajúcich učencov, akým bol napríklad Samuel Mikovíni či Matej Kornel Hell a neskôr jeho syn Jozef Karol. O úžasnej technickej vyspelosti vtedajších staviteľov svedčí aj fakt, že napríklad hrádza vodnej nádrže Rozgrund bola svojou štíhlosťou a pomerom výšky a sklonu vyše 115 rokov (od svojho vybudovania v r. 1744 až do roku 1859) najodvážnejšou priehradnou stavbou na svete
Po útlme banskoštiavnického baníctva a po praktickom zániku štátneho podniku Rudné bane sa však tieto unikátne historické vodné nádrže dostali do situácie, keď nutne potrebovali zodpovedného správcu. Ochrannú roku im podal najskôr štátny podnik Povodie Hrona v Banskej Bystrici a po vzniku spoločného Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. v roku 1997 sa 20 historických tajchov dostalo pod správu tohto podniku. S postupnou obnovou tajchov sa začalo už v roku 1991, pričom polovicu z nich vodohospodári už zrekonštruovali. V súčasnosti pracujú na tajchu Evička v Štiavnických Baniach a obnovovať sa začal Dolnohodrušský tajch. Na budúci rok chce SVP, š.p. začať aj s rekonštrukciu jedného z najväčších a najznámejších tajchov – Veľkej Richňavy. Na doterajšiu rekonštrukciu bolo vynaložených zhruba 3,5 mil. €, pričom zostávajúca obnova si podľa odhadov vyžiada ešte ďalších 4,5 mil. Je predpoklad, že ak by sa v ďalšom programovom období našiel dostatok finančných zdrojov, tak aj zostávajúce tajchy v Banskej Štiavnici a jej okolí by sa mohli zaskvieť vo svojom pôvodnom historickom do roku 2020.
Výstava Štiavnické tajchy – svetové dedičstvo potrvá v átriu Ministerstva životného prostredia do konca októbra.

Zdroj: SVP, Odbor komunikácie MŽP SR