Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy: Január 2013

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz sa stretol s mladými umelcami

05.02.2013
S autormi diel, ktoré sú súčasťou medzinárodnej výstavy „Maľujeme farbami zeme“ sa dnes stretol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz. Mladý umelci prišli na ministerstvo zo Základnej školy Kráľová pri Senci, aby si pozreli unikátnu výstavu. Tvorcovia víťazného obrazu - Drak zla si z rúk štátneho tajomníka prevzali cenu za účasť v súťaži a pozitívny prístup k životnému prostrediu. Viac

 

Bratislava bude vypúšťať čistejšiu odpadovú vodu, projekt podporí EÚ

05.02.2013
Z čistiarní odpadových vôd v bratislavských mestských častiach Petržalka a Vrakuňa by mala prúdiť čistejšia odpadová voda. To je cieľom projektu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pod názvom Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie. Voda v novej kvalite má spĺňať všetky ustanovenia európskej smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, najmä v ukazovateľoch dusík a fosfor. V uplynulých dňoch projekt posúdila a schválila Európska komisia. Súčasne sa ním zníži znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepší sa kvalita života v danej oblasti. Na projekt v celkovej hodnote 50,4 milióna eur prispeje Únia z Kohézneho fondu sumou 25,7 milióna, zo štátneho rozpočtu pribudne vyše 4 a pol milióna eur. Je to už šiesty veľký vodárenský projekt, ktorý Slovensku podporila Európska únia. Viac

 

Parlament schválil zákon o IPKZ

31.01.2013
Požiadavky na prevádzky, ktoré podliehajú integrovanému povoľovaniu, sa sprísnia. Parlament dnes odsúhlasil nový zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Schválením zákona z dielne envirorezortu Slovensko transponovalo dôležitú smernicu EÚ o priemyselných emisiách, čím sa naplnil záväzok voči Bruselu. Viac

 

Unikátna prírodná výstava už aj na Slovensku

30.01.2013
Špeciálnu putovnú výstavu výtvarných diel dnes otvoril v átriu Ministerstva životného prostredia SR štátny tajomník rezortu Vojtech Ferencz. Diela pochádzajú z medzinárodnej detskej umeleckej súťaže „Maľujeme farbami zeme“. Výstava je súčasťou cezhraničného slovensko–rakúskeho projektu SONDAR (Soil Strategy Network in the Danube Region). Jej cieľom je prispieť k šetrnejšiemu zaobchádzaniu s pôdou.Výstava je výberom z celkového počtu 35 tisíc diel. Do súťaže sa zapojilo 350 škôl zo Slovenska, Rakúska a Maďarska. Viac

 

Svetový deň mokradí 2013 v envirorezorte

28.01.2013
Premietanie filmov, výstavy, tvorivé dielne a besedy mokradiach. Aj o tom je podujatie Týždeň mokradí. Pri príležitosti Svetového dňa mokradí (2.2.2013) ho organizujú rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR spolu s partnermi. Téma tohtoročného Svetového dňa mokradí je „Mokrade a vodného hospodárstvo“ a nesie sa v duchu hesla „Mokrade zabezpečujú vodu“. Hlavným cieľom Týždňa mokradí bude širokú verejnosť nielen informovať o význame existencie mokradí v prírode, ale aj upozorniť na a dôležitosť ich ochrany. Viac

 

ENVIROFILM 2013 sa zapojí do Európskej kampane pre zlepšenie klímy

25.01.2013
Podmanivé filmy o aktuálnych otázkach ochrany životného prostredia a atraktívne sprievodné podujatia. Aj o tom bude už 19. ročník Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí – ENVIROFILM 2013.. Aktuálny ročník ENVIROFILM-u je zapojený do celoeurópskej kampane „Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád“. Kampaňvyhlásila komisárka EÚ pre zmenu klímy Connie Hedegaard.ENVIROFILM 2013 otvorí verejnosti svoje brány 3. júna 2013 pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Viac

 

Problém gudrónov v Devínskej Novej Vsi rieši aj minister P. Žiga

22.01.2013
Problémom nebezpečných gudrónov, ktorý už roky sužuje bratislavskú mestskú časť Devínska Nová Ves, sa začal zaoberať aj minister životného prostredia SR Peter Žiga. Na stretnutí so starostom Devínskej Novej Vsi Milanom Jamborom rokovali o tom, ako by sa dala skládka odstrániť. Viac

 

Školy môžu súťažiť o najlepší enviroprojekt

22.01.2013
Podporiť aktivity škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu a aktívnu účasť na riešení problémov komunity a regiónu je poslaním súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou s názvom ProEnviro 2012/ 2013. Viac

 

Národný park Malá Fatra oslavuje štvrťstoročie

18.01.2013
V severozápadnej časti Západných Karpát vyhlásili 18. januára 1988 Národný park Malá Fatra. Práve dnes tak oslavuje 25. výročie. Pri tejto príležitosti pripravili pracovníci rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR – Správy NP Malá Fatra prednášky pre žiakov základných a stredných škôl. Uskutočnia sa v stredu, 23. januára v priestoroch Správy NP Malá Fatra vo Varíne v čase od 8.00 do 13.00 h v jeden a pol hodinovom trvaní. Viac

 

Z uviaznutej lode na Dunaji unikli ropné látky, situáciu riešia odborníci

10.01.2013
Dnes predpoludním začali do Dunaja unikať ropné látky z rumunskej lode Euroship 1, ktorá uviazla medzi obcami Sap a Medveďov. Slovenská inšpekcia životného prostredia požiadala o pomoc hasičov. Odborníci Štátnej plavebnej správy, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Komplexnej centrálnej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, a majiteľov lodí hľadajú čo najefektívnejšie riešenie na odstraňovanie a zmierňovanie následkov nehody a na ochranu životného prostredia. Viac

 

Na Dunaji uviazla loď. K znečisteniu životného prostredia nedošlo

09.01.2013
V utorok podvečer uviazla na Dunaji pri obci Medveďov rumunská nákladná loď Euroship 1. Príčinou uviaznutia lode bolo plávajúce drevo, ktoré sa dostalo do kormidla. Neboli žiadne straty na životoch a zranenia, neprišlo ani k úniku ropných látok alebo chemikálií. Situáciu monitoruje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenský vodohospodársky podnik, ako správca vodných tokov na území SR. Vodohospodári sú v prípade núdze pripravení nasadiť potrebné technické a personálne sily. Viac

 

Novela CITES zmenila poplatky

08.01.2013
Dňa 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona CITES (zákon č. 447/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony). Pre občanov okrem iného prináša aj zmeny vo výške správnych poplatkov za podávanie žiadostí. Viac