Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zosuv v obci Banka MŽP rieši, dnes sa začínajú práce

14.01.2014

Vytýčením prieskumných inžinierskogeologických vrtov a začatím vrtných prác sa dnes v obci Banka pri Piešťanoch začne inžinierskogeologický prieskum. Dokončený by mal byť do týždňa. Po zhodnotení jeho výsledkov začnú geológovia so sanáciou havarijného zosuvu. Celkové náklady predstavujú zhruba 50 000 eur s DPH, z toho cca 16 500 eur pôjde na inžinierskogeologický prieskum. Peniaze na riešenie situácie poskytne Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Environmentálneho fondu. Termín ukončenia prác spolu s odovzdaním záverečnej správy z prieskumu a sanácie je 31. máj 2014.

Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečilo 8. januára terénnu obhliadku aktívneho zosuvu v lokalite Banka odborníkmi – geológmi zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). Po vykonaní obhliadky navrhli starostovi obce a záchranným zložkám vykonanie okamžitých protihavarijných opatrení - odvedenie vody zo zosuvného územia, ktoré začali záchranné zložky okamžite realizovať. Geológovia vypracovali z tejto obhliadky prognózu ďalšieho vývoja. Podľa tohto predbežného geologického prieskumu bola príčinou zosunutia svahu v rekreačnej lokalite Červená veža voda, ktorá ho rozmočila. Jedno z prvých opatrení bolo preto drenážovanie terénu a odvedenie prebytočnej vody do Váhu.

Odbor komunikácie MŽP SR