Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy: Apríl 2013

Strana: [1]  [2] 

P. ŽIGA: Opatrenia na zvýšenie hladiny Domaše boli urobené správne

01.05.2013
Opatrenia na zabezpečenie zvýšenia hladiny vodnej nádrže Domaša, prijaté vlani v septembri, boli podľa ministra životného prostredia Petra Žigu účinné. Na dnešnom stretnutí so starostami obcí, zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku, podnikateľmi a občianskymi aktivistami v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov šéf rezortu konštatoval, že regulácia odtoku a priaznivé počasie prispeli k zlepšeniu stavu. Viac

 

Geologický archív bude on-line, aj vďaka eurofondom

29.04.2013
Digitalizáciu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra pomôže dokončiť príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do elektronickej podoby sa dostane 7 mil. strán textu, 800-tisíc strán grafických príloh a zhruba 42-tisíc kultúrnych objektov. Výška schválenej pomoci je vyše 2,6 mil. eur. Digitalizáciou dokumentov sa vysoko zníži riziko ich znehodnotenia a zvýši sa ich dostupnosť pre širokú odbornú aj laickú verejnosť. Viac

 

TANAP: Lesný požiar už uhasili. Zasahovali aj strážcovia ochrany prírody

26.04.2013
Požiar lesného porastu v Tatranskom národnom parku v blízkosti Starého Smokovca pomáhalo hasiť aj osem profesionálnych strážcov z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku. S prenosnými vodnými vakmi najskôr rozhrabávali jednotlivé ohniská a následne likvidovali sekundárny požiar. Ten sa šíril prostredníctvom koreňového systému asi 30 metrov za líniou požiaru v nezasiahnutom lese. Spoločne s leteckými hasičmi a zásahom vrtuľníka, ako aj s hasičmi Okresného riaditeľstva z Popradu, uhasili požiar dnes krátko popoludní a situácia je už pod kontrolou. Viac

 

Vedci z celého sveta sa stretli v Benátkach. Témou bolo ukladanie CO2 do podzemia

25.04.2013
Vyše 150 delegátov z 30 krajín sveta rokovali v Benátkach na tému vedeckých perspektív vo vývoji ukladania oxidu uhličitého do podzemia. Európske vedecké zoskupenie CO2GeoNet Open Forum dalo priestor odborníkom z celej Európy – zástupcom akademickej obce, výskumných ústavov, top manažérom z priemyslu, právnikom ako aj zástupcom európskych a medzinárodných inštitúcií. Zhodli sa na tom, že kľúčovú úlohu v oblasti podzemného ukladania CO2 budú zohrávať pilotné projekty. Tie majú vtláčať oxid uhličitý do geologickej formácie v množstve menšom ako 0,1 miliónton. Viac

 

Tatranský národný park zasiahol požiar. Situácia je už pod kontrolou

25.04.2013
V popoludňajších hodinách v blízkosti cintorína v Starom Smokovci v TANAP-e vznikol lesný požiar. Pre množstvo suchej trávy a silný vietor sa rýchlo rozšíril na priľahlé lesné porasty zaradené v 3.stupni ochrany národného parku. Podľa odhadov zničil požiar približne 30 hektárov lesa neďaleko intravilánu mesta Vysoké Tatry. Aj po zásahu prostredníctvom vrtuľníkov s „bambi vakmi“ sa oheň vo večerných hodinách podarilo dostať pod kontrolu. Viac

 

Skončilo sa neformálne stretnutie Rady ministrov ŽP

25.04.2013
Pripraviť stratégiu EÚ v oblasti spolupráce krajín po roku 2020 pri riešení nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, zlepšiť kvalitu ovzdušia v mestách a rozvíjať trh pre zelené produkty. To boli hlavné témy neformálneho rokovania Rady ministrov životného prostredia krajín EÚ, Chorvátska, Nórska, Islandu, Švajčiarska, Turecka a niektorých balkánskych krajín v Dubline. Slovenskú republiku na tomto rokovaní zastupoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Ján Ilavský. Pozvanie írskeho ministra životného prostredia Phila Hogana prijala aj Európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard, komisár pre životné prostredie Janez Potočnik a ďalší významní členovia európskych inštitúcií. Viac

 

SAŽP: Výstava žiackych environmentálnych plagátov

24.04.2013
V priestoroch vstupného vestibulu budovy Slovenskej agentúry životného prostredia na Hanulovej 5/D v Bratislave otvorili pri príležitosti Dňa Zeme výstavu prác žiakov ZŠ Kulíškova. Mladí umelci pripravili plagáty s environmentálnym zameraním. Škola sa v školskom roku 2012/2013 zapojila do 5. ročníka súťaže zameranej na úsporu energie. Viac

 

Experti na ochranu prírody sa stretli v Tatrách

24.04.2013
Poznatky o nových trendoch pri starostlivosti o chránené územia, ich financovanie a úloha pri podpore regionálneho rozvoja, ale aj ochrana mokradí v Karpatoch a cezhraničná spolupráca. Na tieto témy od včera diskutuje vyše 130 zástupcov správ chránených území a ďalších zainteresovaných skupín pôsobiacich v karpatskej oblasti na konferencii v Tatranskej Javorine. Ministerstvo životného prostredia na konferencii zastupuje štátny tajomník Ján Ilavský a generálny riaditeľ Sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Rastislav Rybanič. Viac

 

Vyhlásenie krajín V4 + Bulharska a Rumunska o ochrane životného prostredia

22.04.2013
Štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz sa 18.-19. apríla zúčastnil na 19. stretnutí krajín V4, Bulharska a Rumunska pri poľskej Varšave. Podpísal spoločné vyhlásenie vo viacerých oblastiach ochrany životného prostredia - v oblasti klimatickej a energetickej politiky, ochrany ovzdušia, 7. environmentálneho akčného programu a novely smernice EU o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA. Viac

 

Ministerstvo životného prostredie SR na výstave CONECO a RACIOENERGIA 2013

22.04.2013
Na výstave mala zastúpenie aj Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom siete Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk (REPIS). Pracovníci kancelárií REPIS na výstave priblížili širokej verejnosti zameranie Operačného programu Životné prostredie formou individuálnych konzultácií a poskytli záujemcom propagačné a informačné materiály. Informačný stánok mohli navštíviť aj návštevníci výstavy s konkrétnymi projektovými zámermi z oblasti životného prostredia a prítomní pracovníci REPIS boli pripravení poskytovať konzultácie k týmto zámerom. Viac

 

Novinky pri žiadostiach o vydanie povolení a potvrdení CITES

19.04.2013
V polovici marca nadobudla účinnosť novela vyhlášky CITES, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi. Viac

 

Deň Zeme v envirorezorte

19.04.2013
Vyčistiť korytá a brehy riek na Slovensku, zveľadiť okolie záhrad a parkov, ale aj podporovať výchovno-vzdelávacie programy pre deti a mládež. Aj takýmto spôsobom si rezort životného prostredia pripomenie Medzinárodný deň Zeme - 22. apríl. Cieľom týchto aktivít je vzbudiť záujem o životné prostredie a svojim aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie. Práve Deň Zeme je vhodnou príležitosťou ako podnietiť verejnosť a riešiť globálne problémy našej planéty. Viac

 

Minister životného prostredia vystúpil proti ťažbe uránu v Košiciach

15.04.2013
Minister životného prostredia Peter Žiga sa na rokovaní košického mestského zastupiteľstva v Košicach vyslovil proti ťažbe uránu na Jahodnej v blízkosti Košíc. Postavil sa tak na stranu samosprávy aj protestujúcich občanov. "Hovorím to ako Košičan, aj ako minister životného prostredia, s ťažbou uránu v tejto lokalite nesúhlasím a urobím všetko čo je v mojich možnostiach, aby som jej zamedzil,“ povedal Peter Žiga. Viac

 

Žabie taxi na východe

12.04.2013
Teploty od 5 do 12 stupňov Celzia v uplynulých dňoch, ako aj daždivé počasie signalizovali, že sa blíži migrácia žiab. Práve dnes Štátna ochrana prírody SR – Správa CHKO Východné Karpaty odštartovala akciu pod názvom Žabie taxi 2013. Priamo v teréne v lokalite Brestovských rybníkov pri Humennom ochranári nazbierali 260 ropúch bradavičnatých. Predpokladajú, že celkovo ich môžu preniesť až 14-tisíc kusov. Varujú preto všetkých návštevníkov rybníkov na Brestove, ktorí do tejto lokality plánujú ísť autom počas víkendu, aby svoju cestu odložili. Viac

 

Ku Dňu Zeme dobrovoľníci vyčistia brehy Laborca

12.04.2013
22. apríla si aj tento rok pripomenieme Svetový deň Zeme. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty v Medzilaborciach, vyhlasuje pri jeho príležitosti dobrovoľnú akciu Vyčistime si Laborec. Zameria sa na prečisťovanie brehov rieky, zber komunálneho odpadu a monitoring divokých skládok popri vodnom toku. Viac

 
Strana: [1]  [2]