Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Unikátnu banskú mapu zachránili

08.06.2012

Návštevníci budú mať jedinečnú možnosť porovnať fotodokumentáciu poškodenia mapy potom, čo ju prevzal Slovenský národný archív v roku 1990, so zreštaurovaným originálom – upravenou xerokópiou mapy a digitálne vylepšenou fotokópiou. K dispozícii budú aj zreštaurované dielne Slovenského banského múzea, ktoré vznikli s podporou finančných prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu.

Mapa je najstarším dokumentom súboru banských máp a plánov Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici. Ten bol v roku 2007 zapísaný do Registra UNESCO Pamäť sveta. Zobrazuje banské diela závodu Hornej Bíberovej štôlne na Vindšachte (dnes Štiavnické Bane) v čase, keď ich od krachujúcej Brennerovej ťažiarskej spoločnosti prevzal do svojej správy panovník. Hodnotu mapy zvyšujú aj doplnkové kresby príslušných prevádzkových objektov, technických zariadení a pracovných činností.

Viac informácií poskytne Mgr. Elena Kašiarová, riaditeľka Štátneho ústredného banského archívu Banská Štiavnica; kontakt: 045/6912757.

Odbor komunikácie MŽP SR