Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministri životného prostredia rokovali v Luxemburgu

11.06.2012

Ministri prijali závery Rady k 7. environmentálnemu akčnému programu (7EAP), ktorý stanoví priority environmentálnej politiky EÚ do roku 2020 a predstaví dlhodobé vízie do roku 2050. Očakáva sa, že 7. Environmentálny akčný program predloží Európska komisia do konca roku 2012.

Diskutovalo sa aj o návrhu rozhodnutia o pravidlách započítavania a akčných plánov pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom (LULUCF).

Rokovaniu Rady predchádzalo už tradičné, koordinačné stretnutie ministrov krajín V4 + ministri Rumunska a Bulharska.

Šéf envirorezortu SR Peter Žiga sa stretol na neformálnom rokovaní aj s eurokomisárom pre životné prostredie Janezom Potočnikom.

Maroš Stano