Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Certifikát ekologickej stopy získalo 83 slovenských škôl

07.06.2012

Najaktívnejšie sú základné školy, po nich nasledujú materské školy a v tesnom závese sa držia stredné školy. Reč je o účasti na školskom programe Ekologická stopa, ktorý realizuje Slovenská agentúra životného prostredia. V aktuálnom školskom roku 2011/2012 zaznamenala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR registráciu 372 základných škôl, 123 materských škôl a 112 stredných škôl. Najviac certifikátov putovalo v tomto ročníku do Nitrianskeho kraja - 18. V tomto kraji sa najnižšou ekostopou môže pochváliť ZŠ Nová cesta v Tvrdošovciach. Banskobystrický kraj má v súčasnosti 16 certifikovaných škôl, z nich najnižšiu ekostopu má ZŠ na Golianovej ulici v Banskej Bystrici. V Košickom a Prešovskom kraji je certifikovaných 11 škôl. S počtom 10 certifikovaných škôl sa môže pochváliť Trenčiansky kraj. Certifikát získalo aj 7 škôl zo Žilinského kraja, 6 škôl z Trnavského kraja a len 4 školy z Bratislavského kraja. Zoznam všetkých certifikovaných škôl je uverejnený na internetovej stránke: http://www.ekostopa.sk/ekostopy-skol.

Certifikát z aktuálneho ročníka ekologickej stopy získali len tie školy, ktoré si do utorkovej polnoci (5.6.2012) vypočítali vplyv svojich aktivít na planétu Zem - ekologickú stopu. Urobiť tak mali aspoň jeden krát, a to vo všetkých ôsmich hlavných kategóriách spotreby - elektrina, kúrenie, voda, stravovanie, odpad, doprava, budovy a pozemky, nákup a vybavenie.Školy s najnižšou ekostopou a školy, ktorým sa podarilo svoju stopu najviac znížiť, budú ocenené. Vecné ceny im odovzdajú organizátori na XV. ročníku Veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA na jeseň tohto roku.

Program Ekologická stopa vykonáva Slovenská agentúra životného prostredia v rámci projektu Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000).Spoluautorom a konzultantom projektu je skúsený odborník v oblasti environmentálnej výchovy James Hindson z Veľkej Británie. Programspolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja a hlavným cieľom je pochopiť vplyv našich každodenných aktivít na planétu Zem. Počtom zapojených škôl patrí slovenský projekt ekologickej stopy medzi najúspešnejšie na svete.

Svoju ekologickú stopu si môžete vypočítať na http://ekostopa.sk/moja-ekologicka-stopa.

Odbor komunikácie, MŽP SR