Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister J. Nagy: „Ochranárske hľadisko bude prioritné, nie však jediné pri zonácii TANAPu.“

25.01.2012

Na poslednom stretnutí prerokovali experti zaradenie niektorých oblastí vo východnej časti TANAPu, v okolí Bielovodskej a Javorovej doliny, v centrálnej časti Tatier – Tichej a Kôprovej doliny, ale aj západnej časti – oblasť Juráňovej doliny do návrhu A zóny parku.

Napriek snahe o kompromis sa nedokázali zhodnúť na jednom návrhu. Odborníci sa dohodli, že väčšinový odborný návrh zonácie tak bude publikovaný v odbornom periodiku a podpíšu sa pod neho len tí experti, ktorí sa s ním stotožnili.

V rámci ďalších krokov čoskoro zasadne tzv. Zelená tripartita, kde budú zastúpení vlastníci lesov, správcovia pozemkov, samosprávy, mimovládne organizácie a všetky zainteresované strany, ktoré sa vyjadria k predloženým návrhom. "Samozrejme, že následne môže dôjsť k zmenám, lebo ochranárske hľadisko je síce prioritné, nie však jediné pri rozhodovaní o budúcom smerovaní Tatranského národného parku. V tomto návrhu neboli absolútne zohľadnené iné perspektívne spoločenské funkcie tohto územia, ako sú záujmy miest a obcí či cestovného ruchu na území Tanapu," skonštatoval minister.

Cieľom bude pripraviť návrh zonácie, ktorá má riešiť problémy a požiadavky čo najväčšieho počtu zainteresovaných subjektov tak, aby bolo zachované prírodné bohatstvo Slovenska. "Najväčší zápas očakávam so štátnymi lesmi a súkromnými vlastníkmi lesov," vyjadril sa minister József Nagy.

Ministerstvo životného prostredia plánuje predložiť konečný návrh zonácie na rokovanie vlády SR až po schválení pripravovaného zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý má priniesť riešenie súčasných problémov v otázkach ochrany prírody.

 

Beatrice Hudáková