Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Skončilo sa prvé stretnutie Zelenej tripartity k zonácii TANAPU

16.02.2012

„Na zonáciu TANAPU sa čaká už roky. V minulosti bolo pripravovaných niekoľko verzií. Žiadnu sa ale nepodarilo dotiahnuť do konca, preto cítime urgentnú potrebu tento proces dotiahnuť najďalej ako sa dá a dúfame, že budúca vláda v ňom bude pokračovať,“ povedal minister životného prostredia József Nagy.

Na stretnutí boli prezentované dva návrhy zonácie, ktoré vznikli z činnosti odbornej komisie – tzv. vedecká, pod ktorú sa podpísala väčšina vedcov z odbornej komisie pre zonáciu a tzv. lesnícka.

Prírodovedecký návrh zonácie dbá o to, aplikácia odborných kritérií pre zonáciu bola jednoznačná a čo najviac očistená od akýchkoľvek iných vplyvov. Ide predovšetkým o záujmy lesného hospodárenia v národnom parku. Tie v minulosti skresľovali zonačné návrhy tendenciou zaraďovať do jadrovej A zóny hlavne pre lesníkov ťažšie prístupné oblasti, kým do nárazníkovej zóny B tie prístupnejšie. To sa prejavuje napr. pri manažmente podkôrnikov a argumentácii okolo neho. Za najvýraznejšiu zmenu oproti ostatným návrhom zonácie možno považovať snahu odborníkov zaradiť do najprísnejšej zóny A aj vybrané vodné toky – rieku Poprad, Velický potok, Studený potok a riečku Biela, ktorá patrí k najkrajším na Slovensku. Pretože vodné toky zabezpečujú nezastupiteľné funkcie migračných koridorov medzi podhorím a vyššie položenými časťami národného parku. Text odborného návrhu zonácie TANAPu plánujú odborníci zastupujúci viaceré slovenské univerzity a vedecké ústavy SAV publikovať.

Lesnícka zonácia vo väčšej miere oproti vedeckému návrhu akceptuje požiadavky lesníkov. Podľa nej by sa najprísnejšia A zóna mala rešpektovať hospodárske a lesnícko-výchovné aktivity na štátom spravovaných lesných pozemkoch v kompetencii Štátnych lesov TANAP-u. Tento návrh sa nevyjadruje k zonácii na pozemkoch neštátnych vlastníkov lesov. Vznikol na základe návrhov Štátnych lesov TANAP-u a Národného lesníckeho centra Zvolen. Podpísali za pod neho dvaja členovia odbornej komisie pre zonáciu.

Tatry sú prírodným klenotom Slovenska, prioritou musí byť ich zachovanie, lebo Tatry patria všetkým, nielen Tatrancom. Pri schválení definitívnej podoby zonácie musí zvíťaziť zdravý rozum, nie záujmy lobistov a jednotlivcov,“ zdôraznil minister.

O tom, ako sa bude vyvíjať návrh zonácie ukážu ďalšie stretnutia členov Zelenej tripartity. To najbližšie sa uskutoční už budúci týždeň v piatok, 24. februára priamo v teréne – vo Vysokých Tatrách.

Celkový počet obrázkov v galérii: 0

Beatrice Hudáková