Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Stransparentniť alebo zlikvidovať Recyklačný fond?

27.06.2011

Fondu reálne hrozí likvidácia pre netransparentný systém nakladania s verejnými prostriedkami a pre neaktuálne ciele, o čom uvažuje aj Programové vyhlásenie vlády. Vedenie fondu pod hrozbou zániku zintenzívnelo prideľovanie dotácii od mája t.r. bez rešpektovania zákona. Preto prichádzajú poslanci Most-Híd s návrhom, aby zodpovedný člen vlády, konkrétne minister životného prostredia, parafoval dotácie a tým aj usmernil účel využitia a najmä, aby vznikla zákonná povinnosť fondu zverejňovať uzatvorené zmluvy a umožnil sa prístup kontrolných orgánov štátu do evidencií fondu.

Minister József Nagy: „Oceňujem, že poslanci za Most-Híd pripravili novelu zákona, ktorá dáva šancu Recyklačnému fondu na využitie všetkého dobrého, čo v tejto inštitúcii vzniklo. Zároveň je potrebné povedať, že odmietam niesť politickú zodpovednosť, ak fond bude prideľovať dotácie pre projekty, ktorých ciele neschválila vláda v Pláne odpadového hospodárstva, ako to je v zákone."

Ministerstvo malo džentlmenskú dohodu s vedením fondu, že do schválenia nového Zákona o odpadoch resp. do schválenia nového Plánu odpadového hospodárstva nebudú čerpať na investičné projekty, len na dotácie separovaného zberu obciam.

"Túto dohodu v poslednom čase prestali rešpektovať a ani na základe písomného upozornenia Recyklačný fond nerešpektuje zákon a vraj pripravujú aj stomilionové dotácie. Teraz je to v rukách poslancov parlamentu," povedal minister Nagy.

To, že ešte vláda neschválila nový Plán odpadového hospodárstva, je spôsobené pripravovanou zmenou logiky a priorít v nakladaní s odpadom, čo bude obsahovať nový zákon o odpadoch. Recyklačný fond má nešťastne nastavený systém, kritizovaný už viacerými vládami. Príjmom fondu sú verejné prostriedky z povinného recyklačného poplatku občanov, ale fond sa správa ako súkromná spoločnosť. Vplyv štátu je slabo zabezpečený prostredníctvom väčšinou menovaných, nie však vládou delegovaných členov orgánov fondu. Ako ďalší krok minister pripravuje využiť výmenu nim delegovaných 2 členov orgánov a to aj predsedu dozornej rady, ktorému končí funkčne obdobie 30.6.2011.

József Nagy: "Je rozumné, aby sa spoločné peniaze nevyhadzovali na zbytočnú podporu spracovateľov. Reálne hrozí, že v dôsledku nového Plánu odpadového hospodárstva nebudú mať dosť surovín a nakoniec skrachujú. Alebo začnú dovážať odpad zo zahraničia, čo by sme určite nemali podporovať ani za cenu vzniku niekoľkých pracovných miest. Ani samotní podnikatelia si neželajú ďalšiu deformáciu trhu spracovania odpadov dotáciami."

Aj ZMOS vyjadril podporu pre zmenu, aby zostávajúce a budúce prostriedky Recyklačného fondu sa používali na podporu separovaného zberu a najmä na výstavbu kapacít obcí pre nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a jeho prevádzkovaním. Je to nová a veľmi významná úloha pre obce pod hrozbou sankcií od EÚ. Pre jej financovanie MŽP zatiaľ iný finančný mechanizmus nenašlo. Obce už dostali dvojročný odklad, ktorý končí rokom 2012.

Navrhovaná novela absolútne neobmedzuje kompetencie orgánov Recyklačného fondu, skôr ho ochraňuje pred presadzovanou likvidáciou, ktorá je krajným, ale racionálnym riešením pre ochranu verejných financií generovaných z povinných poplatkov občanov zhromažďovaných dovozcami a výrobcami za recykláciu (napr. za televízor 1,66 Eur, za automobil 66,39 Eur a pod.).

Beatrice Hudáková