Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Posledné tohtoročné zasadnutie Rady pre životného prostredie

19.12.2011

Na stretnutí prerokujú aj problematiky vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií, návrh smernice o obsahu síry v lodných palivách i návrh smernice o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok.

Rau EÚ pre životné prostredie (Environment Council) tvoria ministri životného prostredia členských krajín EÚ, ktorí sa stretávajú spravidla 4-krát za rok. Pre prijatie záverov je rozhodujúca kvalifikovaná väčšina. Úlohou Rady je predovšetkým napomáhať ochraňovať kvalitu životného prostredia, ľudské zdravie a racionálne využívanie prírodných zdrojov.

 

Beatrice Hudáková