Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Environministerstvo vyberalo poradcu na predaj kvót transparentne

19.12.2011

Všetky návrhy zúčastnených firiem sú zverejnené v zápisnici z otvárania ponúk. Tá bola zaslaná uchádzačom a je to verejný dokument, ktorý Ministerstvo životného prostredia na požiadanie predloží. Kompletné ponuky však obsahujú citlivé údaje – ako je napr. výkaz zisku a strát, kompletné účtovné uzávierky za posledné 3 roky, daňové priznania, výkazy zo Sociálnej poisťovne, bankové referencie o klientovi a pod. Ministerstvo životného prostredia poskytlo novinárom presné údaje, akým výpočtom prepočítalo jednotlivé ponuky.

Zároveň ministerstvo zdôrazňuje, že koná v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a nemá dôvod nič zakrývať. Ani od Úradu pre verejné obstarávanie, ani od uchádzačov súťaže na výber poradcu neboli pred uzavretím výsledkov súťaže uplatnené žiadne revízne postupy.

 

Beatrice Hudáková