Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister J. Nagy v Paríži: „Teraz je čas na pomoc Afrike, inak budeme všetci tvrdo znášať následky ich zastaranej energetiky fosílnych palív.“

21.04.2011

Ministerstvo životného prostredia chce v súvislosti s problematikou klimatických zmien vytvárať tzv. Zelené pracovné miesta: „V oblasti znižovania emisií nie sme technologickou veľmocou. Chceme však investorom zatraktívniť Slovensko z tejto progresívnej oblasti tým, že ponúkneme možnosť účasti na týchto programoch. Podmienkou bude vytvorenie nových výrobných kapacít na Slovensku," povedal počas rokovania minister J. Nagy.

Slovensko poskytuje z Fast-start mechanizmu rozvojovým krajinám 9 mil. € do roku 2012. Naše budúce ročné podiely na financovaní Zeleného klimatického fondu, dohodnutého v Cancúne koncom minulého roka, môžu dosiahnuť sumu 20-30 miliónov €. "Ročná suma, miliarda dolárov sa len teraz delí v rámci rozvinutých krajín OSN, potom v rámci EÚ. 20-30 mil. € ročne je čiastka, hodná použitia ako ekonomický stimul pre zahraničné investície," dodal minister.

Slovensko má zatiaľ rozbehnuté len malé projekty napr. s Kenskou republikou, podporuje menšie projekty ako solárny systém výroby pitnej vody, dezinfikovanie UV žiarením a pod. Keňa je významným partnerom EÚ v tejto oblasti a je spoluiniciátorom afro-európskej environmentálnej konferencie Paríž - Nairobi s účasťou kenského premiéra, niekoľkých vicepremiérov a viac ako 30 ministrov životného prostredia a energetiky z Afriky a z členských štátov EÚ.

Afrika je tmavým kontinentom a to nielen z politického hľadiska, ale ak sa pozrieme na nočnú satelitnú fotku Európy a Afriky, vidieť ohromujúci rozdiel v elektrifikácii. Do roku 2030 potrebuje viac ako 400 miliónov nových pracovných miest. Predpokladom pre nový priemysel je nová energetická infraštruktúra. A nielen priemysel potrebuje rozvoj. "Veľmi veľká časť Afričanov dnes žije v domácnosti bez elektriny. Teraz je čas na vybudovanie čistých zdrojov alternatívnej, trvalo udržateľnej energie. Inak budeme aj my na Slovensku znášať následky klimatických zmien vo forme povodní, uragánov či zosuvov pôdy," povedal na záver József Nagy.

Beatrice Hudáková