Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Enviro-strážca

Formulár Ministerstva životného prostredia SR pre anonymné nahlásenie priestupkov voči životnému prostrediu a korupcie


Ďakujeme za Váš podnet, budeme sa ním zaoberať.