Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ZELENÝ SVET 2019

11.03.2019

Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme

Banská Bystrica, 11. marec 2019

Osloviť touto myšlienkou najmladšiu generáciu sa rozhodol vyhlasovateľ 24. ročníka tradičnej súťaže výtvarnej a literárnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet - Ministerstvo životného prostredia SR a jej organizačný garant - Slovenská agentúra životného prostredia s podporou Environmentálneho fondu. Nad podujatím prevzali záštitu Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Slovenská komisia UNESCO.

Voboch častiach súťaže, vo výtvarnej a literárnej, majú v svojich súťažných prácach za úlohu vytvoriť umelecké diela, v ktorých vyjadria svoj postoj k stavu ovzdušia, k jeho významu pre náš život a ku krokom, ktoré môžu zvrátiť jeho nepriaznivý stav. Urbanistický rast, zmena povrchu Zeme a zmena klímy totiž nepriaznivo menia zloženie ovzdušia, v ktorom žijeme. Tieto zmeny môžu výrazne ovplyvniť počasie a podnebie, ale taktiež naše zdravie a funkčnosť ekosystémov. 

Súťažné práce odrážajúce túto tému môžu v predpísanom formáte posielať na adresu organizačného garanta od 11. marca 2019 v dvoch súťažných kategóriách: 1.Kresba, maľba, grafika, kombinované technikya komiks, animovaný film a 2. Literárna tvorba. Podmienkou zaradenia práce do súťaže je registrácia cez online formulárzaslanie práce s náležitosťami, ktoré nájdete v zverejnených propozíciách súťaže na webovej stránke zelenysvet2019.sazp.sk. Uzávierka súťaže je stanovená na 28. júna 2019 a jej výsledky budú slávnostne vyhlásené počas festivalu environmentálnych výučbových programov Šiška.

 

Poslaním súťaže Zelený svet je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter