Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zamestnanci absolvovali kurz prvej pomoci

04.10.2019

V dňoch 30.09 – 01.10.2019 sa zúčastnili zamestnanci nášho ministerstva kurzu prvej pomoci, ktorý organizoval odbor krízového riadenia a bezpečnosti v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnanci nášho ministerstva absolvovali teoretickú časť poskytovania prvej pomoci, získali prehľad o najčastejších poraneniach, traumách, nečakaných zdravotných príhodách a spôsobe podania rýchlej pomoci. V praktickej časti sa naučili správne poskytnúť kardiopulmonálnu resuscitáciu, Heimlichov manéver či uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy. Celý kurz sa organizoval pod záštitou profesionálneho inštruktora – záchranára.