Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Skutok pre mokraď

04.03.2019

 

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje záverečnú sprievodnú súťaž školského programu Na túru s NATUROU – Skutok pre mokraď. Zapojiť sa do nej môžu žiaci základných a stredných škôl, ktorí sú spolu so svojimi učiteľmi zaregistrovaní v školskom programe.

Mokrade sú pre náš život dôležité, ale sú, žiaľ, ohrozené rôznymi ľudskými činnosťami. Hlavnou myšlienkou a poslaním súťaže je preto prispieť rôznymi formami k ochrane a zachovaniu mokrade vo svojom blízkom okolí. Skutok pre mokraď môže mať rôznu podobu, napríklad fotografickej dokumentácie, výtvarnej práce, informačnej nástenky, účasti na ochranárskej aktivite, alebo vlastnej navrhnutej aktivity zameranej na mokrade. Svoj zrealizovaný skutok pre mokraď majú žiaci spracovať formou krátkej správy doplnenej fotografiami. Uzávierka súťaže je naplánovaná na 31. mája 2019 a odborná porota bude hodnotiť zrealizovaný skutok aj spracovanú správu s fotografiami. Výsledky budú vyhlásené 5. júna 2019 na Svetový deň životného prostredia. Viac informácií nájdete na http://snaturou2000.sk/skutok-pre-mokrad

Školský program Na túru s NATUROU je zameraný na poznávanie biodiverzity na Slovensku. Jeho cieľom je u žiakov a študentov budovať vzťah k prírode a podporovať ich tímovú prácu s využitím informačno-komunikačných technológií. Zapojenie sa do tohto programu odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.