Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pozvánka na konferenciu ZMENA KLÍMY 2019

22.08.2019

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravuje medzinárodnú konferenciu

ZMENA KLÍMY 2019 - VÝZVY A RIEŠENIA,

ktorá sa uskutoční 13. – 15. novembra v Bratislave.

Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti politiky zmeny klímy, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, prijímaných postupov a riešení na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Zámerom konferencie je prizvať do rokovacej sály zástupcov skupín spoločnosti, vrátane podnikateľského sektora, ktorých spolupráca a vzájomná informovanosť je nevyhnutná pre prijatie, koordináciu a manažment realizácie mitigačných i adaptačných opatrení.

Konferencia bude realizovaná prednáškovými blokmi, súvisiacimi panelovými diskusiami, zabezpečená bude posterová sekcia a tematická exkurzia.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

 

Prihlásiť sa na konferenciu môžete prostredníctvom online formulára: http://climate-change.sazp.sk/prihlaska-a-registracia/
Viac informácií nájdete na http://climate-change.sazp.sk/.