Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informačná platforma na podporu prechodu na zelené/obehové hospodárstvo už aj pre samosprávy

10.04.2019

Prezentáciou zelených riešení Trenčiansky samosprávny kraj odštartoval rozšírenie Informačnej platformy zelené hospodárstvo o samosprávy. Konkrétne ide o podporu elektromobility, výstavbu cyklistických trás a cyklochodníkov a opatrení, ktoré znižujú energetickú náročnosť budov ako aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 
http://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/detail/1781

Informačná platforma podpory prechodu na zelené hospodárstvo (IP ZH) je jednou z aktivít Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) k implementácii princípov obehového hospodárstva na Slovensku. V spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) vytvorili priestor a mechanizmus pre sprostredkovanie informácií, prístupov a predovšetkým príkladov praktických riešení pre podnikateľskú sféru. Budovanie platformy pokračuje rozširovaním informácií pre ďalšiu kľúčovú skupinu spoločnosti v procese prechodu na zelené/obehové hospodárstvo, ktorou sú samosprávy.

Viac informácií o platforme a postupe ako bezplatne prezentovať zelené riešenia nájdete v tomto letáku
https://www.enviroportal.sk/uploads/files/zelene_hospodarstvo/letaky/IP-ZH---Letak---final.pdf

a v e-publikácii Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenka, ktorú vo februári 2019 vydalo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia, na s. 102 – 104.
http://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/publikacie