Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Európska komisia ocenila projekt na ochranu prírody realizovaný na Slovensku

24.05.2019

 

Predstavitelia Európskej komisie Angelo Salsi a Jean Claude Merciol, vedúci oddelenia programu LIFE udelili vo štvrtok 16.5.2019 v Bruseli ocenenia najlepším projektom programu LIFE+. Program je určený na financovanie environmentálnych a klimatických projektov v rámci Európskej únie a na Slovensku je implementovaný vďaka Ministerstvu životného prostredia.
Projekt LIFE PANNONICSK realizovaný organizáciami DAPHNE – Inštitút pre aplikovanú ekológiu, Štátna ochrana prírody SR a Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) bol vybraný medzi 5 najlepších z viac ako 190 ukončených projektov v rámci kategórie Príroda a Biodiverzita a získal ocenenie Best LIFE Awards.
Projekt zameraný na Obnovu biotopov slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku bol nominovaný za svoj prínos pre ohrozené druhy a príkladnú spoluprácu s miestnymi farmármi a komunitami. Vďaka projektu sa podarilo obnoviť 380 hektárov slanísk a 27 hektárov piesočných dún v rámci európskej siete chránených území Natura 2000. Vďaka aktivitám projektu, ktorý sa realizoval v rokoch 2011 – 2017 sa ochranárom podarilo zlepšiť stav populácie kriticky ohrozenej rastliny gáfrovky ročnej, ako aj ďalších vzácnych druhov viazaných na slaniská a viate piesky. Európska komisia udelením ocenenia vyzdvihla prínos projektov pre ochranu životného prostredia na celoeurópskej úrovni a vyjadrila vďaku a podporu oceneným riešiteľom.
„Gratulujem víťazom a finalistom LIFE Awards! Tieto jedinečné projekty dokazujú, že sa oplatí investovať do ochrany nášho životného prostredia. Udržateľný manažment chránených území má pozitívny prínos pre druhy, biotopy a biodiverzitu a pomáha vytvárať pracovné príležitosti v regiónoch a prepájať ľudí s ich prírodným dedičstvom,“ povedal eurokomisár Karmenu Vella zástupcom organizácií.

Priamo v Bruseli prebral ocenenie Mgr. Pavol Littera, PhD. z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), ktorý bol manažérom pre lokality tohto projektu. "Veľmi sa z tohto ocenenia tešíme a vnímame ho ako potvrdenie toho, že dokážeme realizovať kvalitné projekty na ochranu prírody na európskej úrovni. Tieto úspechy by však neboli možné bez spolupráce našich partnerov a kompetentných orgánov, ako aj finančnej podpory Európskej komisie a Ministerstva životného prostredia SR.“, hovorí Littera .

Na fotke: v strede Pavol Littera z BROZ, manažér pre lokality projektu PANNONICSK, Angelo Salsi, vedúci LIFE Programme Unit, Agentúra EASME a Jean Claude Merciol, vedúci LIFE Programme Unit, Európska komisia. Foto: © European Union

Video k projektu: https://www.youtube.com/watch?v=HGVQpiAcxpQ&list=PLKuLiQigqrCmr-jEvIo4qkgqipSfZud5E&index=15&t=0s

Viac informácií: Pavol Littera, BROZ, 0948 177 555,
Európska komisia: https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/info/news/eu-celebrates-best-projects-nature-environment-and-climate-action-2019-may-17_en