Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

EnvirOtázniky preveria znalosti o problematike ovzdušia

08.02.2019

 

 

Banská Bystrica, 8. február 2019

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje XIV. ročníkceloslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl EnvirOtázniky, ktorej hlavná téma je zameraná na problematiku ochrany ovzdušia.

 

V rámci enviroolympiády budú riešiť 40 otázok zo 4 tematických oblastí: Ovzdušie ako zložka životného prostredia, Znečisťovanie ovzdušia ako proces, Vplyvy znečisťovania ovzdušia a  Inovácie v oblasti ovzdušia. Okrem iného sa prostredníctvom nich dozvedia, ako znečistenie ovzdušia vplýva na životné prostredie na našej planéte, aké znečisťujúce látky ohrozujú kvalitu života na nej, kedy sme v histórii ľudstva zaznamenali prvé zmienky o znečistení ovzdušia a bol prijatý prvý zákon na jeho ochranu, ale aj napríklad aké inovácie vymyslelo ľudstvo na jeho ochranu.

O víťazovi súťaže rozhodne počet bodov získaných za vyriešenie všetkých otázok, samostatnosť pri ich riešení a použitie zdrojov informácií, ktoré využil na ich správne zodpovedanie. Pri rovnakom počte bodov rozhodne čas, kedy bol kompletne vyplnený a odoslaný hárok s odpoveďami. Propozície súťaže sú zverejnené na stránke www.envirotazniky.sk

Cieľom súťaže EnvirOtázniky je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety, problematiku životného prostredia ešte pred ich rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispievať k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.