Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Certifikát envirovýchovných organizácií má garantovať kvalitu poskytovaných služieb

24.09.2019

Najdôležitejšie pre pripravovaný systém certifikácie je nastavenie kritérií kvality pre činnosť a služby environmentálnej výchovy, ktoré budú slúžiť ako návod a súčasne nástroj pre udelenie výslednej značky, certifikátu.

Pomôcť pritom majú aj výsledky dotazníka pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) v SR. Jej koordinátorom je na základe poverenia envirorezortu Slovenská agentúra životného prostredia a jej členmi zástupcovia štátneho aj mimovládneho sektora.

Prieskum sa zrealizoval v júni 2019 s cieľom zistiť motiváciu organizácií pre zapojenie sa do pripravovanej certifikácie. Zároveň sa prostredníctvom neho podarilo získať základné údaje o týchto organizáciách a ich činnosti v oblasti neformálnej EVVO. Vyhodnotenie dotazníka nájdete v pripojenej prílohe.

Pracovná skupina pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR sa okrem vytvorenia systému certifikácie organizácií poskytujúcich neformálnu EVVO, zaoberá aj tvorbou informačného systému pre túto oblasť.

certifikat-envirovychovnych-organizacii-vyhodnotenie-dotaznika.pdf