Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovenská Zoo Lympiáda 2019

05.03.2019

Národná zoo Bojnice opäť hľadá najlepšieho mladého zoológa. Prihlasovanie na celoslovenskú vedomostnú súťaž je spustené, mladí zoológia si „zmerajú svoje sily“ na konci mája.

Národná zoo Bojnice, OZ Kremnické vrchy a Knižnica Jána Kollára v  Kremnici si aj tento rok pripravili súťaž pre všetkých mladých zoológov pod názvom Slovenská Zoo Lympiáda. Online prihlasovanie je už spustené, súťažiaci sa môžu hlásiť do 31.3.2019. Samotná súťaž sa bude konať 30. 5. 2019 v Národnej zoo Bojnice. Pre deti v štyroch kategóriách: materské školy, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a stredné školy sú pripravené tieto súťažné témy: Tajomné mokrade, Príroda na počutie, Tajomstvá pod kožou, Životný štýl bez odpadu. Pripravené sú lákavé ceny, na absolútneho víťaza (súťažiaci s najvyšším počtom bodov zo všetkých súťažiacich) čaká horský bicykel.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia, a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Prvý aj druhý ročník sa stretli s veľkým úspechom a veríme, že aj tento rok privítame na prednáškach, ale aj samotnej súťaži veľa mladých nadšencov a milovníkov prírody.

Veľkou novinkou je tento rok spustená webová stránka www.zoo-lympiada.sk, kde nájdu súťažiaci všetky potrebné informácie. Aj takouto formou sa neustále posúvame vpred, keďže o súťaž je veľký záujem a nový web ponúka jednoduché online prihlasovanie a komplexné informácie k súťaži.