Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zmenené - Komplexná produkcia TV spotov, on-line spotov a rádio spotov podľa špecifikovaných piatich tém na propagáciu Operačného programu Kvalita životného prostredia

01.12.2017

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Komplexná produkcia piatich grafických 30 sekundových TV spotov, 20 sekundových on-line spotov (skrátená verzia 30sek TV spotu) a piatich 30 sekundových rádio spotov podľa nižšie špecifikovaných piatich tém.

 

 

Predmetom je vypracovanie jednotného konceptu pre všetkých päť špecifikovaných tém a to minimálne v troch verziách na výber, ktorých súčasťou sú vypracované námety a scenáre vrátane storyboardov osobitne pre každú z piatich tém uvedených nižšie a to vrátane všetkých prípravných (predprodukčných), produkčných a postprodukčných prác (ako napr. grafická výroba, zvukovýroba, až po výstup podľa požiadavky).

zmenené - opis-predmetu-zakazky-produkcia-tv-radio-spotov.pdf

zmenené - prieskum-trhu_vyzva-predlozenie-ponuky-spoty-op-kzp.pdf

zmenené - priloha_specifikacia-zakazky-spoty.xls

návrh zmluvy