Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlmočnícke a prekladateľské služby

22.04.2013

Predmetom zákazky je zabezpečovanie prekladateľských služieb zo slovenského jazyka a do slovenského jazyka, najmä z nasledovných jazykov a do nasledovných jazykov: Anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, taliansky, maďarský, poľský, ruský, český, rumunský, bulharský, ukrajinský, portugalský, slovinský, chorvátsky, dánsky, estónsky, fínsky, grécky, holandský, írsky, litovský, lotyšský, maltský, švédsky prípadne iné jazyky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Predmetom zákazky je zabezpečenie tlmočníckych služieb z a do nasledovných jazykov: Anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, taliansky, maďarský, poľský, ruský, český, rumunský, bulharský, ukrajinský, portugalský, slovinský, chorvátsky, dánsky, estónsky, fínsky, grécky, holandský, írsky, litovský, lotyšský, maltský, švédsky prípadne iné jazyky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Bližšie informácie najdete na:

 

„ Informačná povinnosť podľa  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Tlmočnícke a prekladateľské služby“ sa uskutoční dňa 05. 06. 2013.“

 

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Tlmočnícke a prekladateľské služby“ sa uskutoční dňa 15. 08. 2013.“