Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prenájom parkovacích miest

Predmetom zákazky sú parkovacie služby spojené s prenájmom garážových parkovacích miest určených na dlhodobé garážové parkovanie osobných motorových vozidiel v počte 35 ks a 10 ks v rámci opcie.

Bližšie informácie najdete na:

„ Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Prenájom parkovacích miest“ sa uskutoční dňa 28. 06. 2013.“