Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Poštové služby

22.04.2013

Predmetom zákazky je odplatné poskytovanie univerzálnych poštových služieb ako služieb poskytovaných na účely
dodania poštovej zásielky, a to najmä výber a distribúcia poštovej zásielky v súlade so zákonom č. 324/2011 o
poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie najdete na:

 

I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Bližšie informácie najdete na:

Úrad pre verejné obstarávanie


 

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
/OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

 

Úradný názov:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Poštová adresa:

Námestie Ľudovíta Štúra 1

Mesto/obec:

Bratislava

PSČ:

812 35

IČO:

42181810

Kontaktná osoba:

Ing. Viera Medveďová

E-mail:

tender@enviro.gov.sk

Telefón:

+421 259562478


2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke:

POŠTOVÉ SLUŽBY

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
v ÚV EU 18.04.2013 - 2013/S 076-127832

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
VVO 75/2013 17.04.2013 - 5871 - MSS


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pdf, 228 kB)