Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rekonštrukčné práce – Klobučnícka č.7

21.10.2015

Práce pozostávajú z opravy poškodenej omietky, nového náteru fasády, výmeny strešnej krytiny, klampiarskych prvkov, opravy komínových telies,náteru zámočníckych výrobkov a výmeny vnútorných rozvodov zdravotechniky a kanalizácie. Pri prácach bude potrebné dodržať všetky špecifické podmienky stanovené rozhodnutím KPÚ BA nakoľko objekt je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod evidenčným číslom 723/1.

Bližšie informácie:

Úrad pre verejné obstarávanie

Projektová dokumentácia (zip, 1,77 GB)