Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Príprava, grafický dizajn, výroba/tlač informačných brožúr CE a SEE a OPŽP, obrazov a panelov

28.06.2013

Predmet zákazky je príprava, grafický dizajn, výroba informačných brožúr CE a SEE, výroba brožúr s prehľadom projektov so zapojením slovenských partnerov obsahujúcich stručný popis projektu so zameraním na aktivity a dosiahnuté výsledky na národnej úrovni v slovenskom jazyku, vrátane loga a grafických špecifikácií programu a OPŽP, obrazov a panelov. Požiadavky na predmet obstarávania k jednotlivým operačným programom ako aj predpokladané počty sú uvedené v časti B. 1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Bližšie informácie najdete na:

 

Informačná povinnosť podľa  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky sa uskutoční dňa 25.07.2013.

Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky sa uskutoční dňa 20.09.2013 o 10:00 hod.