Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nákup pohonných hmôt

24.06.2013

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet

Bližšie informácie najdete na:

 

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Nákup pohonných hmôt“ sa uskutoční dňa 05. 08. 2013.“

 

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Nákup pohonných hmôt“ sa uskutoční dňa 14. 08. 2013.“