Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Telekomunikačné služby mobilného operátora

15.11.2013

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

 

Bližšie informácie najdete na:

  

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Telekomunikačné služby mobilného operátora“ sa uskutoční dňa 14.01.2013 o 11:00hod.

 

Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Telekomunikačné služby mobilného operátora“ sa uskutoční dňa 14.02.2013

o 10:00hod. v zasadačke č. 305 na 2. poschodí budovy MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.